guideubon

 

ศูนย์ EOC COVID-19 อุบลฯ แจ้งผู้ที่ไปร้านครัวมหาเทพ 3-6 ส.ค.64

ครัวมหาเทพ-01.jpg

ศูนย์ EOC COVID-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศ ขอให้ประชาชนที่ไปรับประทานอาหารที่ ร้านครัวมหาเทพ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 3-6 สิงหาคม 2564 ให้สังเกตอาการและกักตัวเอง 14 วัน

หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่น อุจจาระร่วง หอบเหนื่อย แม้เพียง 1 อาการ ขอให้ไปตรวจ COVID-19 ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

ขอให้ประชาชนทุกคนพึงระลึกไว้เสมอว่า บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดอาจเป็นผู้ที่มีโอกาสติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่แสดงอาการ และสามารถแพร่เชื้อได้ตลอดเวลา ให้สวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น ล้างมือบ่อยๆ ไม่นำมือมาสัมผัสใบหน้า และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หากมีอาการผิดปกติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น ให้รีบพบแพทย์