guideubon

 

สมาคม EO Thailand ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลฯ

EO-Thailand-saveubon-01.jpg

วันที่ 24 กันยายน 2562 นายสิทธิเดช ทรัพย์รุ่งเรือง ประธานสมาคม EO Thailand นำตัมแทนสมาชิกสมาคม มอบเครื่องใช้จำเป็นแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ชุมชนคูยาง อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี คิดเป็นมูลค่ากว่า 200,000 บาท

EO-Thailand-saveubon-02.jpg

นายสิทธิเดช ทรัพย์รุ่งเรือง ประธานสมาคม อีโอ (ไทยแลนด์) กล่าวว่า EO Thailand หรือ Entrepreneurs Organization Thailand เป็นสมาคมที่เกิดจากการรวมตัวของนักธุรกิจชั้นนำของไทย และสมาชิกหนึ่งในสมาคม ได้แก่ บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) โดยที่จังหวัดอุบลราชธานีเกิดสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ บ้านเรือนพี่น้องชาวอุบลได้รับความเสียหายจำนวนมาก ภายหลังน้ำลดแล้ว ก็ยังมีความจำเป็นต้องฟื้นฟูครั้งใหญ่ สมาชิกในสมาคมเห็นว่า ความเดือดร้อนของชาวอุบล ก็เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องคนไทยด้วยกัน จึงได้ระดมทุนทรัพย์เพื่อจัดหาสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตในระยะฟื้นฟู ได้แก่ กระทะไฟฟ้า และผ้าห่มกันหนาว เพื่อมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม คิดเป็นมูลค่ากว่า 200,000 บาท

การมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากคุณสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ สมาชิกสมาคมอีโอ ซึ่งเป็นบุตรสาวของคุณอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) ให้ข้อมูลประสานงาน และใช้สถานที่สำหรับแจกสิ่งของให้กับชาวบ้านชุมชนคูยาง อ.วารินชำราบ ที่ถูกน้ำท่วม รวม 207 หลังคาเรือน

EO-Thailand-saveubon-03.jpg

สำหรับ สมาคม EO Thailand หรือ Entrepreneurs’ Organization Thailand คือสาขาหนึ่งของ The Entrepreneurs' Organization (EO) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1987 ณ สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีนักธุรกิจกว่า 8,000 รายร่วมเป็นสมาชิกใน 40 ประเทศ สำหรับประเทศไทย เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2539 โดยจะเป็นการรวมตัวกันของนักธุรกิจรุ่นใหม่ ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 200 ราย ทั้งนี้ จุดประสงค์ของสมาคม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการทำธุรกิจ เพื่อนำประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจเจริญเติบโตยิ่งขึ้น รวมไปถึงสามารถที่จะดูแลครอบครัว และตนเองได้

EO-Thailand-saveubon-04.jpg

EO-Thailand-saveubon-05.jpg

EO-Thailand-saveubon-06.jpg