guideubon

 

โครงการอนุรักษ์พลังงาน ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรประหยัดพลังงาน ได้เงินฟรี 30%

ENERGY-POINTS-สอท-อุบล-01.jpg

วันที่ 10 พ.ค. 2561 ที่โรงแรมรีเจ้นท์พาเลช อุบลราชธานี นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน ENERGY POINTS ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรม จ.อุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ร่วมสัมมนาประมาณ 100 คน ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม SMEs มีโอกาสเข้าถึงโครงการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อประหยัดพลังงานในสถานประกอบการ

ENERGY-POINTS-สอท-อุบล-02.jpg

ซึ่งหลังสัมมนารับความรู้แล้ว หากผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงาน สามารถยื่นใบสมัครกับทางโครงการได้ ซึ่งทางโครงการจะดำเนินการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำในการประหยัดพลังงานในโรงงานหรือสถานประกอบการนั้นๆ  และหากจำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น ผู้ประกอบการสามารถรับเงินฟรีจากโครงการได้ถึง 30 % ของราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องจักรทั้งหมด  เช่น การปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ หลอดไฟ หรือเครื่องจักรอื่นๆ

ENERGY-POINTS-สอท-อุบล-03.jpg

ผู้สนใจสามารถติดต่อยื่นรับใบสมัครเพื่อเข้าโครงการได้ที่ เจ้าหน้าที่วิศวกรโครงการอนุรักษ์พลังงานภาคอีสานตอนล่าง โทร. 063-2451465 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561