guideubon

 

สงกรานต์ปี 2563 อุบลฯ เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไป 3 ท่าน

ผู้สูงอายุ-เกิน100-อุบล-01.jpg

วันที่ 13 เมษายน 2563 จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมในการเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2563 โดยการเยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไป เพื่อมอบของขวัญ และโล่ และเข็มประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุ 100​ ปี จากสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวในสถานการณ์โรค COVID–19

ผู้สูงอายุ-เกิน100-อุบล-02.jpg

โดยนายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางอภิญญา ชมภูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี  นางสาวเมตตา พงษ์ขยัน ปลัดอำเภอเมืองอุบลราชธานี ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ จังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมมอบของขวัญให้แก่ผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันสำคัญ​ ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี​ ได้แก่​

ผู้สูงอายุ-เกิน100-อุบล-03.jpg

นางแดง จันทรุกขา อายุ 101 ปี 
อยู่บ้านเลขที่  72 ม.11 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง อุบลราชธานี

ผู้สูงอายุ-เกิน100-อุบล-04.jpg

นายพร้อม อารีรัตน์ อายุ 107 ปี​ 
อยู่บ้านเลขที่ 51/5 ถ.พโลรังฤทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี

ผู้สูงอายุ-เกิน100-อุบล-05.jpg

นายสัมฤทธิ์ มณีกาญจน์ อายุ 102 ปี 
อยู่บ้านเลขที่ 100 ถ.นครบาล ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี

ภาพ/ข่าว โดย นายกฤษฎา ทาคำมอง