guideubon

 

เริ่มแล้ว!! งาน E-San Border Trade Market 2021 วันที่ 2-6 ธ.ค.นี้

E-san-Border-Trade-Market-2021-11.jpg

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "Esan Border Trade Market 2021" ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี และพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ/องค์กรเอกชน สื่อมวลชน ผู้ประกอบการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิด

สุนันทา-กังวาลกุลกิจ-01.jpg

นางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาล โดยการพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยให้รู้จักทำการค้า "ผลิตได้ ขายเป็น" ปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจในรูปแบบใหม่ เข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ และขยายช่องทางการตลาดที่หลากหลาย รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ มุ่งเน้นขยายช่องทางการตลาดสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น สินค้า GI สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าชุมชนตามศักยภาพและจุดเด่นอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต มุ่งเน้นบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงการจำหน่ายกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในรูปแบบออนไลน์

ที่ผ่านมา เป็นที่ทราบกันดีว่า ทั่วโลกประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ซึ่งต่างได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจการค้า ผู้ประกอบการ ขณะนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายลงในระดับหนึ่ง จึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะร่วมมือกันฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว กระทรวงพาณิชย์เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เราได้พยายามขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ลงมาในพื้นที่เพื่อจะมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานฯ ครั้งนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เข้าร่วมงานได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าของตนให้เป็นที่รู้จัก สร้างโอกาสทางการตลาด และสร้างรายได้ให้กับผู้ค้าผู้ประกอบการทั้งของจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทั่วประเทศที่ และเป็นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการทุกท่าน ได้มีกำลังกายกำลังใจในการฝ่าฝันกับวิกฤตอันยากลำบากนี้ไปได้ด้วยดี 

ปัญญา-สัมพะวงศ์-01.jpg

ด้านนายปัญญา สัมพะวงศ์ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า "Esan Border Trade Market 2021" ในครั้งนี้ เป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพหลักดำเนินโครงการ ในกิจกรรมจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ณ จังหวัดอุบลราชธานี วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและโอกาสในการทำธุรกิจการค้า โดยเฉพาะการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

งาน "Esan Border Trade Market 2021" มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2564 ระยะเวลา 5 วัน ณ สนามศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการ จำนวน 250 ราย แบ่งเป็นผู้ประกอบการของจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 80 ราย ผู้ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 97 ราย และผู้ประกอบการในภูมิภาคอื่น ๆ (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก) จำนวน 73 ราย

กิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงสินค้ากัน โดยจะมีผู้ซื้อผู้นำเข้า และตัวแทนของประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว และกัมพูชา มาร่วมการเจรจาธุรกิจในครั้งนี้ด้วย ในลักษณะ OBM (Online Business Matching)

E-san-Border-Trade-Market-2021-12.jpg

นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมความบันเทิงต่าง ๆ มากมายภายในงาน โดยดำเนินงานภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

E-san-Border-Trade-Market-2021-18.jpg

E-san-Border-Trade-Market-2021-13.jpg

E-san-Border-Trade-Market-2021-14.jpg

E-san-Border-Trade-Market-2021-15.jpg

E-san-Border-Trade-Market-2021-16.jpg

E-san-Border-Trade-Market-2021-17.jpg

E-san-Border-Trade-Market-2021-19.jpg

E-san-Border-Trade-Market-2021-20.jpg

E-san-Border-Trade-Market-2021-21.jpg

E-san-Border-Trade-Market-2021-22.jpg