guideubon

 

เปิดสวนป่าประชารัฐ ป่าในเมือง ดงฟ้าห่วน อุบลราชธานี

 ป่าในเมือง-ดงฟ้าห่วน-อุบล-01.jpg

วันที่ 10 มีนาคม 2561 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ รักษ์ป่าในเมือง ป่าดงฟ้าห่วน ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน ตำบลขามใหญ่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

พลเอก-สุรศักดิ์-กาญจนรัตน์-01.jpg

โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้คน อยู่ร่วมกับป่า สร้างป่า ดูแลป่า ปลูกป่า สร้างป่าชุมชน ทำป่าในเมือง ปลูกต้นไม้ยืนต้นในเขตเมืองให้มากขึ้น โดยเลือกพื้นที่ที่มีความเหมาะสม อยู่ใกล้ชุมชน มีภาครัฐร่วมกับท้องถิ่นและชุมชนดำเนินโครงการ ภายใต้การพัฒนาที่มุ่งเน้นและคำนึงถึงเรื่องความสมดุลกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น ในรูปแบบพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และดำเนินการภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์ผืนป่าในเมือง

ป่าในเมือง-ดงฟ้าห่วน-อุบล-02.jpg

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การนำของ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ได้สนองตอบนโยบายดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด ซึ่งประกอบด้วยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดทำโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยแต่ละพื้นที่จะมีรูปแบบกิจกรรมที่ประชาชนสามารถเข้าไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2561 จะเพิ่มพื้นที่ป่าในเมืองทั่วประเทศกว่า 246,000 ไร่ และในปี 2560 ที่ผ่านมา ได้นำร่องเปิดตัวโครงการที่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์เป็นแห่งแรก

ป่าในเมือง-ดงฟ้าห่วน-อุบล-03.jpg

สำหรับในปี 2561 สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน ได้รับการคัดเลือกจาก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นพื้นที่ดำเนินโครงการ ภายใต้ชื่อ ป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ประชารัฐร่วมใจ รักป่าในเมือง ป่าดงฟ้าห่วน ภายในเนื้อที่ประมาณ 2,200 ไร่

ป่าในเมือง-ดงฟ้าห่วน-อุบล-04.jpg

พิธีเปิดในครั้งนี้ มีกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงสุขภาพ จากเมืองสู่ป่า เริ่มต้นขบวนจักรยาน ณ สวนสาธารณะห้วยม่วง ถึงสวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน รวมระยะทางไปกลับ 32 กิโลเมตร พร้อมทั้งชมนิทรรศการป่าในเมือง ป่ายางนา สวนสมุนไพร และแปลงรวมพรรณไม้ การแสดงดนตรีเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ กลองยาว วงโปงลาง และหนังบักตื้อ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ป่าในเมือง-ดงฟ้าห่วน-อุบล-05.jpg

พิธีมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการในกิจกรรมต่างๆ และมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ ป่าในเมือง ป่าดงฟ้าห่วน พิธีเปิดป้ายป่าในเมือง ดงฟ้าห่วน สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย กิจกรรมการแข่งจักรยานแรลลี่ครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ และจักรยานวิบากพิชิตดงฟ้าห่วน ชมฐานการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การสาธิตการจัดสวนถาด สวนแก้วจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี การปล่อยปลา และปลูกบัว การสาธิตตลาดประชารัฐดงฟ้าห่วนและฟังดนตรีในสวน

ป่าในเมือง-ดงฟ้าห่วน-อุบล-06.jpg

ป่าในเมือง-ดงฟ้าห่วน-อุบล-07.jpg

ป่าในเมือง-ดงฟ้าห่วน-อุบล-08.jpg

ป่าในเมือง-ดงฟ้าห่วน-อุบล-09.jpg

ป่าในเมือง-ดงฟ้าห่วน-อุบล-10.jpg