guideubon

 

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดงาน ดนตรีในสวน อุบลฯประชารัฐ รักสามัคคี ศรีวนาลัย

ดนตรีในสวน-กรมประชาสัมพนัธ์-อุบล-พลโทสรรเสริญ-แก้วกำเนิด-01.jpg

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเดินทางมาเปิดงาน "ดนตรีในสวน กรมประชาสัมพันธ์ ตอน อุบลฯประชารัฐ รักสามัคคี ศรีวนาลัย" ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

ดนตรีในสวน-กรมประชาสัมพนัธ์-อุบล-03.jpg

กิจกรรม "ดนตรีในสวน กรมประชาสัมพันธ์ ตอน อุบลฯประชารัฐ รักสามัคคี ศรีวนาลัย" จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการสร้างความสุข ความบันเทิง กระตุ้นความรักสามัคคี มีน้ำใจ ความปรองดองสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้นกับประชาชนชาวอุบล ผ่านกิจกรรมความบันเทิง ในรูปแบบการแสดงดนตรีวงกรมประชาสัมพันธ์ ศิลปินนักร้อง เวทีลีลาศ พร้อมกับร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน

ดนตรีในสวน-กรมประชาสัมพนัธ์-อุบล-04.jpg

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง อุบลฯ ประชารัฐ รักสามัคคี ศรีวนาลัย โดยตัวแทนจากอำเภอต่างๆ พร้อมชุดหางเครื่อง การแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี การร้องเพลงโดยน้องอ๋อมแอ๋ม จาก ทู บี นัมเบอร์วัน การแสดงเชียร์ลีดดิ้งรองแชมป์ Cheerleading Asia International Open Championships 2017 จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชอุบลราชธานี การแสดงข่าวแซบแบบอีสาน ตอน อุบลฯ ประชารัฐ ฮักม่วนโฮแซว การแสดงจาก เฉลิมพล มาลาคำ, ลำเพลิน อุบลฯ ประชารัฐ รักสามัคคี โดย ป.ฉลาดร้อย ส่งเสริม การร้องเพลงจากนักร้องกิตติมศักดิ์ หมอโมฮัล ศกภูเขียว การแสดงจากศิลปิน ต้นคูณ อนันดา บัว บัณชิตา การแสดงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ศิลปินชมฟู ฟรุตตี้ สลับกับการแสดง หมู่เฮายิ้มได้ด้วยสวัสดิการรัฐ การร้องเพลงจากผู้ชนะการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุจังหวัดอุบลราชธานีและศิลปินดอกอ้อ ทุ่งทอง , การขับร้องเพลงมาร์ชกรมประชาสัมพันธ์ โดยผู้บริหารและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ , การขับร้องเพลงโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้ส่วนราชการจังหวัดอุบลฯ ,การขับร้องเพลง โดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ (โฉมฉาย อรุณฉาน ,ชรัมภ์ เทพชัย)

ดนตรีในสวน-กรมประชาสัมพนัธ์-อุบล-13.jpg

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงนิทรรศการศาสตร์พระราชา, การจำหน่ายสินค้า โอทอป สิค้าตลาดประชารัฐ สินค้า สตาร์ท อัพ ซึ่งผู้ชมงานสามารถซื้ออาหารมารับประทานพร้อมชมการแสดงไปด้วย ตลอดงาน นับเป็นการแสดงออกถึงพลังในการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ในการสร้างความรักและความสามัคคีของคนในชาติอีกด้วย 

ดนตรีในสวน-กรมประชาสัมพนัธ์-อุบล-05.jpg

ดนตรีในสวน-กรมประชาสัมพนัธ์-อุบล-06.jpg

ดนตรีในสวน-กรมประชาสัมพนัธ์-อุบล-07.jpg

ดนตรีในสวน-กรมประชาสัมพนัธ์-อุบล-08.jpg

ดนตรีในสวน-กรมประชาสัมพนัธ์-อุบล-09.jpg

ดนตรีในสวน-กรมประชาสัมพนัธ์-อุบล-10.jpg

ดนตรีในสวน-กรมประชาสัมพนัธ์-อุบล-11.jpg

ดนตรีในสวน-กรมประชาสัมพนัธ์-อุบล-12.jpg