guideubon

 

อุบลฯ รณรงค์ปลูกดอกดาวเรือง ประดับในงานพระราชพิธีเดือนตุลาคมนี้

ปลูกดอกดาวเรือง-อุบล-01.jpg

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเชิญชวน ภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ตามพระราชปรารภของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องจากสีเหลืองเป็นสีประจำพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และเป็นดอกไม้ประจำพระองค์ ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนประชาชน ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 นั้น 

ปลูกดอกดาวเรือง-อุบล-04.jpg

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำหัวหน้าส่วน และข้าราชการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกร ตลอดระยะเวลา 70 ปี 

ปลูกดอกดาวเรือง-อุบล-02.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ต้นดาวเรืองมีระยะเวลาในการปลูกและดูแล จนต้นดาวเรืองออกดอกสีเหลืองสวยงามนั้น จะใช้เวลาประมาณ 45–60 วัน โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้วางแผนที่จะปลูกต้นดาวเรืองบริเวณหน้าศาลากลางฯ ออกเป็น 2 ระยะ ซึ่งหลังจากที่ดาวเรืองชุดแรกออกดอกไปแล้วนั้น ถ้ามีต้นใดที่เหี่ยวเฉาไป ก็จะมีการปลูกแซมเพิ่มเติมขึ้น

ปลูกดอกดาวเรือง-อุบล-03.jpg

จังหวัดอุบลฯ ได้ขอความร่วมมือส่วนราชการทุกภาคส่วน ได้รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนได้ปลูกต้นดาวเรือง เพื่อเป็นความสง่างามในสถานที่ทุกแห่ง เพื่อให้บานในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม พ.ศ.2560 นี้