guideubon

 

CEO DOHOME อุบลวัสดุ บริจาค 14 ล้าน ช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจ

dohome-อุบลวัสดุ-บริจาค14ล้าน-01.jpg

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา มีการแถลงข่าวความสำเร็จใน “โครงการรักษาผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติคตีบ โดยวิธีใส่ลิ้นหัวใจเอออร์ติคเทียม ผ่านสายสวนหัวใจ : Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI)” ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ซึ่งถือเป็นนวตกรรมทางการแพทย์ของ ทีมแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ที่สามารถเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติคเทียมผ่านสายสวนหัวใจให้กับผู้ป่วยได้สำเร็จ เป็นรายแรกของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รพ.สรรพสิทธิ์ อุบลฯ เจ๋ง!! ใส่ลิ้นหัวใจเทียม ไม่ต้องผ่าตัด

อดิศักดิ์-นาตยา-ตั้งมิตรประชา-02.jpg

โครงการดังกล่าวข้างต้น มีค่าใช้จ่ายมาก ทั้งเครื่องมือทางการแพทย์ และอุปกรณ์ลิ้นหัวใจเอออร์ติคเทียม ทางโรงพยาบาลได้รับเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าวจากภาคเอกชนหลายราย และหนึ่งในนั้น ได้แก่ คุณอดิศักดิ์-คุณนาตยา ตั้งมิตรประชา ในนามบริษัท ดูโฮม จำกัด บริจาค 4,050,000 บาท พร้อมกับบริจาคเงินสมทบ ซื้อเครื่องสวนหัวใจ อีกเป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 14,050,000 บาท (สิบสี่ล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)

อดิศักดิ์-นาตยา-ตั้งมิตรประชา-01.jpg

คุณอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา ประธานกรรมการบริหาร ดูโฮม ในเครือบริษัท อุบลวัสดุ จำกัด กล่าวว่า ปกติตนก็ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำ แต่เมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว เกิดเหตุฉุกเฉิน ต้องเข้าโรงพยาบาล ได้รับการรักษาอาการเส้นเลือดหัวใจตีบ ซึ่งก็ได้คณะแพทย์จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ช่วยดูแล ไม่คิดว่าตัวเองจะรอดชีวิตมาได้ เพราะรู้อยู่ว่า โรคนี้เป็นโรคร้ายแรงจะเกิดช็อคขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้

ลิ้นหัวใจเทียม-สรรพสิทธิประสงค์-อุบล-03.jpg

พอมาอยู่ที่โรงพยาบาล ได้รับการดูแล ใส่ใจอย่างดีจากคณะแพทย์และพยาบาล ซึ่งยังได้รับการแนะนำอีกหลายๆ ส่วน ไม่ใช่แค่การรักษาโรคที่เป็นอยู่ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจว่า เรามีความสำคัญสำหรับแพทย์ที่ดูแลรักษา เลยคิดว่า โครงการต่างๆ ของโรงพยาบาลจะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยความพร้อมของทุกๆ ส่วน ทั้งบุคลากร และเครื่องไม้เครื่องมือ ดังนั้น ส่วนไหนที่พอจะช่วยเหลือได้ก็ยินดีอย่างยิ่ง ดังเช่นวันนี้ที่บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจ และอยากเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา มาช่วยกันคนละเล็กละน้อย เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยจากเหตุฉุกเฉินต่างๆ

เรียบเรียงข่าวโดย ไกด์อุบล

รพ.สรรพสิทธิ์ อุบลฯ เจ๋ง!! ใส่ลิ้นหัวใจเทียม ไม่ต้องผ่าตัด