guideubon

 

ต๊าซ!! ม.ราชภัฏอุบล ฯ จัด first date เฟรชชี่ ที่โอชิเน

CWIE-ราชภัฏอุบล-โอชิเน-01.jpg

ภัตตาคารโอชิเน สาขาอุบลราชธานี เปิดบ้านรับน้องใหม่ นักศึกษารุ่นแรก หลักสูตรความร่วมมือกับสถานประกอบการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

CWIE-ราชภัฏอุบล-โอชิเน-03.jpg

ตามที่บริษัท โอชิเน เอ็นเตอร์ไพรส์ เจ้าของภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นโอชิเน 22 สาขาทั่วประเทศ และบริษัท ไดกิ ฟู้ด บริษัทในเครือที่ทำหน้าที่จัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับอุตสาหกรรมภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย ได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร “วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม” คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรแบบ CWIE” (ซีวี่) หรือหลักสูตรแบบสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน ซึ่งเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2565 นี้เลย และในตอนนี้นักศึกษาใหม่ จำนวน 14 คน ได้รายงานตัวเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนในปีการศึกษา 2565 โดยโอชิเนและมหาวิทยาลัย ฯ เซอร์ไพรส์น้องใหม่ในวันแรกพบ (first date) ด้วยการเปิดภัตตาคารโอชิเน สาขาอุบลราชธานี ให้น้อง ๆ ได้พบปะกับผู้บริหารระดับสูงและเลี้ยงอาหารญี่ปุ่น

CWIE-ราชภัฏอุบล-โอชิเน-02.jpg

คุณกิตติศักดิ์ ลีล้อม หรือ “เชฟหนุ่ม” แห่งโอชิเน เล่าว่า วันนี้ในฐานะที่โอชิเนและไดกิฟู้ดเป็นสถานประกอบการร่วมผลิตนักศึกษาตามความร่วมมือดังกล่าว และเป็นวันแรกที่น้อง ๆ เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ฯ ภายหลังจากที่ภาคเช้า มีการปฐมนิเทศที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ช่วงเที่ยงและบ่ายนี้ โอชิเนจึงเปิดบ้านชวนน้อง ๆ มาพบปะกับผู้บริหารโอชิเนและไดกิ ฟู้ด เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในคอนเซปต์ของหลักสูตรแบบ CWIE อธิบายขอบเขตงานและหน้าที่ต่าง ๆ ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม และที่สำคัญก็ถือโอกาสเลี้ยงอาหารญี่ปุ่นน้อง ๆ ทุกคน เพื่อที่จะได้ “อิน” หรือทำความคุ้นเคยกับอาหารญี่ปุ่น ก่อนที่จะเรียนรู้ในอุตสาหกรรมภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น

“ดีใจที่ได้พบน้อง ๆ รุ่นแรก รุ่นบุกเบิกของเราครับ วันนี้ได้เล่าให้น้อง ๆ ฟังถึงความเป็นมาของโอชิเนอุบล ฯ ที่เป็นสาขาแรก และการขยายสาขาไปจังหวัดต่าง ๆ เรามีงานเยอะมากรองรับน้อง ๆ โดยเฉพาะงานด้านการจัดการสาขา ที่ต้องใช้ศาสตร์หรือวิชาการมาผสมผสานกับประสบการณ์เฉพาะตัวของเรา ได้เลี้ยงอาหารญี่ปุ่นแก่น้อง ๆ แบบที่มีสตอรี่ของแต่ละเมนู บางเมนูเป็นเมนูที่มีวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งตรงนี้จะโยงไปสู่การทำงานของ บ.ไดกิ ฟู้ด ที่หาวัตถุดิบป้อนเรา บางเมนูเป็นการนำเอาวัตถุดิบที่ดูเหมือนจะไม่ได้ใช้ มาคิดค้นเป็นเมนูใหม่ ๆ แล้วได้รับความนิยม อันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมอาหาร ที่ตรงตามความต้องการทั้งของเราและของลูกค้า”

CWIE-ราชภัฏอุบล-โอชิเน-04.jpg

ในขณะที่ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์  ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่มาร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่และรับประทานอาหารร่วมกับนักศึกษา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัย ฯ ดีใจมากที่ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการ คือ โอชิเน, ไดกิ ฟู้ด, นีนโมเดิร์น และเพชรเรือนทอง ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนร่วมกันภายใต้คอนเซปต์ของ CWIE หรือการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงานในครั้งนี้

หลักสูตร วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรมนี้ เป็นหลักสูตรนำร่องและหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัย ฯ ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ   หลักสูตรแบบนี้ต้องฝึกงานแบบเข้มข้นตลอด 4 ปีการศึกษา โดยหวังให้นักศึกษามีความพร้อมทำงานได้ทันที และได้งานทันทีเมื่อจบหรือก่อนจบด้วยซ้ำ ต้องใช้ความทุ่มเทร่วมมือร่วมใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ฯ และอาจารย์ที่อยู่ในสถานประกอบการ เป็นหลักสูตรเน้นคุณภาพบัณฑิต ดังนั้น แต่ละปีจะรับนักศึกษาไม่มาก ในปีต่อ ๆ ไป จะรับรุ่นละประมาณ 30 คน เท่านั้นเอง วันนี้ต้องขอบคุณทางโอชิเน และไดกิ ฟู้ด ที่เปิดบ้านให้น้อง ๆ ได้มาเยี่ยมตั้งแต่วันแรกที่มามหาวิทยาลัย ฯ นี้เลย สัปดาห์ต่อ ๆ ไป น้อง ๆ นักศึกษากลุ่มนี้ก็จะไปเยี่ยมที่นีนโมเดิร์น และเพชรเรือนทอง อีกสองแห่งที่ร่วมมือกันจัดการเรียนการสอน”

“มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสุข เรามุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ที่จำเป็นในชีวิตการทำงานให้กับนักศึกษา ทั้งประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนเฉพาะทางของแต่ละหลักสูตร และประสบการณ์ที่เป็นการเตรียมความพร้อมของชีวิตและงานในอนาคต”

CWIE-ราชภัฏอุบล-โอชิเน-05.jpg

คุณอิทธิภร วรรธนะบดีกุล  ผู้จัดการทั่วไปของ บ.ไดกิ ฟู้ด ที่นำผู้บริหารบินตรงมาจากกรุงเทพ ฯ เพื่อพบน้อง ๆ นักศึกษาใหม่รุ่น 1 กล่าวกับไกด์อุบลว่า “ดีใจมาครับที่ได้พบน้อง ๆ ในวันนี้ ซึ่งวันนี้ผมได้เล่าให้น้อง ๆ ฟังถึงคอมพานี โปรไฟล์ของไดกิ ฟู้ด ที่เราต้องสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสำหรับทำอาหารญี่ปุ่นจากทั่วทุกมุมโลกแก่โอชิเน เช่น แซลมอน ที่มาจากฟาร์มแซลมอนคุณภาพจากนอร์เวย์ ได้ฉายภาพให้น้อง ๆ เห็นตั้งแต่การคัดเลือก และประเมินซัพพลายเออร์ การทำสัญญาซื้อขาย การขนส่งอาหารสดข้ามทวีป กระบวนการจัดเตรียมวัตถุดิบ การเก็บรักษาและขนส่งตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย สังเกตว่าน้อง ๆ ให้ความสนใจมากทีเดียว ยังได้แอบถามว่า มีน้องคนไหนอยากไปเยี่ยมฟาร์มแซลมอนที่นอร์เวย์กับเราในสัปดาห์หน้าบ้าง? ยกมือกันทั้งห้อง ทั้งนักศึกษาและอาจารย์เลย”

กัญญารัตน์ พิมพบุตร หรือน้องอ้อย นักศึกษา วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม ฯ ปี 1 บอกว่า “เซอร์ไพรส์มากค่ะ เมื่อเช้ายังนั่งปฐมนิเทศที่คณะอยู่เลย พอกลางวันรถมหาวิทยาลัย ฯ ก็รับมาที่นี่ แม้จะรู้ว่าหลักสูตรนี้จะต้องเข้าเรียนและฝึกงานในสถานประกอบการ เช่น โอชิเน บ่อย ๆ แต่ไม่รู้ว่าจะได้มาโอชิเนตั้งแต่วันแรกที่มามหาวิทยาลัย ฯ แบบนี้ ประทับใจมากค่ะ อาหารก็อร่อย อิ่มท้องอิ่มใจมากเลยค่ะ”

ส่วน น้องพีท - ยศวัจน์ วงศ์ลาวรรณ บอกว่า “ที่ผมสมัครเรียนตั้งใจมาเพราะชื่อโอชิเนเลย ดีใจที่ได้เจอเชฟหนุ่ม เคยอ่านประวัติเชฟหนุ่ม และเชฟบุญธรรมมาก่อน ทึ่ง! เลยครับ รู้ว่าโอชิเนขยายสาขาไปทั่วประเทศ ส่วนตัวผมสนใจและเรียนภาษาญี่ปุ่นมาเอง เรื่องอุตสาหกรรมนั้นประเทศญี่ปุ่นก็เป็นพระเอกขึ้นชื่ออยู่แล้ว แล้วมหาวิทยาลัย ฯ จับเรื่องการจัดการอุตสาหกรรมมารวมกับการจัดการภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นแบบนี้ ผมว่าน่าสนุกมากครับ ตอนนี้จินตนาการไม่ออกเลยว่าการเรียนมหาวิทยาลัย ฯ ที่น่าจะจริงจัง เคร่งเครียด ทำไมมันมีแต่ความสนุก ตื่นเต้น ประทับใจตั้งแต่วันแรก ไม่เหมือนมาเรียนหนังสือเลยครับ อยากเริ่มเร็ว ๆ ครับ”

CWIE-ราชภัฏอุบล-โอชิเน-06.jpg

CWIE-ราชภัฏอุบล-โอชิเน-07.jpg

CWIE-ราชภัฏอุบล-โอชิเน-08.jpg

CWIE-ราชภัฏอุบล-โอชิเน-09.jpg

CWIE-ราชภัฏอุบล-โอชิเน-10.jpg