guideubon

 

เยาวชนอุบล เข้ารอบสุดท้ายการประกวดหนังสั้นกรมศุลกากร

Customs-Short-Film-ขนอน-01.jpg

กรมศุลกากร จัดประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป หัวข้อ "การนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร : Customs Guide for Travelers" เพื่อใช้ภาพยนตร์สั้นเป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจด้านศุลกากรแก่‹ประชาชน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

สำหรับผลงานภาพยนตร์สั้นในรอบสุดท้าย จำนวน 10 เรื่องนั้น มีผลงานของเยาวชนจากจังหวัดอุบลราชธานีด้วย 1 เรื่อง ได้แก่ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "ขนอน" ผลิตโดย จีณัฐชะญา จีปณฐิกาญจน์, วิษณุ ถิระพันธ์ และ ญาดา วัดละเอียด ซึ่งทั้งหมดเป็นลูกหลานชาวอุบลราชธานี

รางวัลสำหรับการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "การนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร : Customs Guide for Travelers" นี้ ผู้ชนะเลิศ จะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และ รางวัลขวัญใจมหาชน ได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ทีมงานผู้จัดทำภาพยนตร์สั้นเรื่อง "ขนอน" จึงขอเชิญชวนชาวอุบลราชธานี ร่วมให้กำลังใน โดยการคลิกชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง "ขนอน" และกดถูกใจ เพื่อรับรางวัลขวัญใจมหาชนด้วย