guideubon

 

เยาวชนอุบล เข้ารอบสุดท้ายการประกวดหนังสั้นกรมศุลกากร

Customs-Short-Film-ขนอน-01.jpg

กรมศุลกากร จัดประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป หัวข้อ "การนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร : Customs Guide for Travelers" เพื่อใช้ภาพยนตร์สั้นเป็นสื่อในการสร้างความเข้าใจด้านศุลกากรแก่‹ประชาชน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

สำหรับผลงานภาพยนตร์สั้นในรอบสุดท้าย จำนวน 10 เรื่องนั้น มีผลงานของเยาวชนจากจังหวัดอุบลราชธานีด้วย 1 เรื่อง ได้แก่ ภาพยนตร์สั้นเรื่อง "ขนอน" ผลิตโดย จีณัฐชะญา จีปณฐิกาญจน์, วิษณุ ถิระพันธ์ และ ญาดา วัดละเอียด ซึ่งทั้งหมดเป็นลูกหลานชาวอุบลราชธานี

รางวัลสำหรับการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "การนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร : Customs Guide for Travelers" นี้ ผู้ชนะเลิศ จะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และ รางวัลขวัญใจมหาชน ได้รับรางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ทีมงานผู้จัดทำภาพยนตร์สั้นเรื่อง "ขนอน" จึงขอเชิญชวนชาวอุบลราชธานี ร่วมให้กำลังใน โดยการคลิกชมภาพยนตร์สั้นเรื่อง "ขนอน" และกดถูกใจ เพื่อรับรางวัลขวัญใจมหาชนด้วย

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511