guideubon

 

เตรียมประกาศเคอร์ฟิว อ.เมืองอุบลฯ และ อ.วารินฯ (บางส่วน) 14 ส.ค.นี้

เคอร์ฟิวอุบล-14สค64-01.jpg

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี มีมติเห็นชอบเตรียมประกาศเคอร์ฟิว พื้นที่ อำเภอเมืองอุบลฯ และ อำเภอวารินชำราบ (บางส่วน) ตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2564 นี้

เคอร์ฟิวอุบล-14สค64-02.jpg

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 31/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์โควิด การป้องกันและแก้ไขปัญหาการช่วยเหลือผู้ป่วย covid-19 และความก้าวหน้าการฉีดวัคซีน การเยียวยา การป้องกันปัญหาขยะติดเชื้อ รวมทั้งการแพร่ระบาดเชื้อโควิค 19 ในพื้นที่จังหวัดฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

มติที่ประชุมเห็นชอบ เตรียมประกาศเคอร์ฟิว 2 อำเภอ มีอำเภอเมือง และอำเภอวารินชำราบ (บางส่วน)  ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม เพื่อยกระดับมาตรการ การควบคุมและมาตราการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด  กำหนดเวลา เข้า-ออก พื้นที่เป็นการชั่วคราว 14 วัน เตรียมประกาศอย่างเป็นทางการ ต่อไป ทั้งนี้ตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ประกอบด้วยพื้นที่ ดังนี้

อำเภอเมืองอุบลราชธานี ในพื้นที่ 7 ตำบล ได้แก่ ต.ในเมือง ต.ขามใหญ่ ต.ไร่น้อย ต.ขี้เหล็ก ต.หนองขอน ต.ปทุม และ ต.หัวเรือ

อำเภอวารินชำราบ ในพื้นที่ 6 ตำบล ประกอบด้วย ต.วาริน ฯ ต.บุ่งหวาย ต.โนนผึ้ง ต.แสนสุข ต.บุ่งไหม และ ต.หนองกินเพล

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้มอบให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 10 ออกตรวจค้นหาเชื้อ covid-19 เชิงรุก ในพื้นที่ตลาดสด ภายในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และสถานประกอบการที่เสี่ยง อาทิ พนักงานส่งสินค้า พนักงานส่งอาหารทุกแห่ง รวมทั้งไปรษณีย์ไทย และกลุ่มผู้จำหน่ายลอตเตอรี่ภายในสัปดาห์นี้

และมอบให้ นายอำเภอ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง นำ ประชาชน ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป , ผู้ป่วยโรค 7 โรคและหญิงมีครรภ์ หรือกลุ่มเป้าหมาย 608 ให้เข้าฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด พร้อมเร่งรัดขอจัดสรรวัคซีนจากส่วนกลางให้ครบเป้าหมายร้อยละ 70 โดยด่วนต่อไป

เคอร์ฟิวอุบล-14สค64-03.jpg