guideubon

 

อ.เดชอุดม อุบลฯ คุมเข้ม CURFEW จับ 2 หนุ่มออกจากบ้านยามวิกาล

curfew-เดชอุดม-01.jpg

วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 22.20 น. อำนวยการโดย นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม พ.ต.อ.วีรพันธ์ นาคสุข ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเดชอุดม สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเดชอุดม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เดชอุดม ออกตรวจตราลาดตระเวน และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในพื้นที่

ผลการปฎิบัติ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 2 คน โดยกล่าวหาว่าออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น โดยไม่ได้รับการยกเว้นหรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืน ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 ข้อ 1 ลงวันที่ 2 เม.ย. 2563 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ได้ออกจากบ้านจริง และรับทราบว่ามีประกาศ จึงนำผู้ต้องหามาบันทึกการจับกุมและนำส่ง พงส.สภ.เดชอุดม ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

curfew-เดชอุดม-02.jpg

curfew-เดชอุดม-03.jpg