guideubon

 

เปิดไทม์ไลน์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19 เยือนอุบลฯ ใครเกี่ยวข้อง รายงานตัวด่วน

COVID-19-เยือนอุบล-01.jpg

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 (COVID 19) ทั่วโลกและในประเทศไทย โดนที่จังหวัดอุบลราชธานีพบว่า มีผู้ปวยยืนยันติตเชื้อ COVD-19 ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัตอุบลราชธานี และได้ไปร้านอาหาร สถานบันเทิง ดังนี้

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ร้านตะวันแดง และ มิกซ์ผับ 

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ร้านริคโก้ 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ร้านยูบาร์ 

วันที่ 14 มีนาคม 2563 ร้านยูบาร์ และร้านอาหารชมจันทร์ 

ในการนี้ คณะกรรมการโรดติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ขอให้บุคคลที่อยู่ในสถานที่ตามวันดังกล่าว รายงานตัวต่อสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี หากเป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ ให้มารายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน และให้พักงานกักตัวอยู่ที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ไปสถานที่บันเทิงดังกล่าว และให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้ไปทำงานที่บ้านเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการส่งผลงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วย ( หากมีไข้ ให้แจ้งสถานบริการสาธารณสุขใกลับ้านโตยด่วน) สอบถามเพิ่มเติม โทร 045-242225

COVID-19-เยือนอุบล-02.jpg