guideubon

 

อุบลฯ กวาดรายได้เฉียดสิบล้านในงาน "โอทอปไทย สู้ภัย COVID-19"

OTOP-เมืองทองธานี-โอท็อปอุบล-01.jpg

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดงาน "โอทอปไทย สู้ภัย COVID-19" ภายใต้แนวคิด ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน เศรษฐกิจไทยพ้นภัยโควิด ระหว่างวันที่ 18 - 26 ธันวาคม 2564 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมสนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1-2 ดาว และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาได้รับมาตรฐานรับรองแล้ว แต่ยังไม่ผ่านกระบวนการคัดสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือที่ยังไม่มีระดับดาวรับรอง เป็นการเพิ่มโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สู่มือผู้บริโภคให้มีช่องทางการตลาด มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชนทั่วประเทศ ถือเป็นการสร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ ต่อไป

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวจิราพร หมื่นสุข นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงานฯ จำนวนทั้งหมด 32 บูธ รวมยอดสะสมตลอดการจัดงานฯ 9 วัน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 9,700,320 บาท มีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ยอดจำหน่าย 797,800 บาท
วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ยอดจำหน่าย 1,045,970 บาท
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ยอดจำหน่าย 901,250 บาท
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ยอดจำหน่าย 835,100 บาท
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ยอดจำหน่าย 798,470 บาท
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ยอดจำหน่าย 829,480 บาท
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ยอดจำหน่าย 1,215,950 บาท
วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ยอดจำหน่าย 1,719,400 บาท
วันที่ 26 ธันวาคม 2564 ยอดจำหน่าย 1,556,900 บาท

สำหรับหมวดสินค้าที่ทำรายได้สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หมวดผ้าและเครื่องแต่งกาย (1,087,900 บาท) หมวดอาหาร (198,000 บาท) และหมวดของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก (125,000 บาท) ตามลำดับ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ภาพข่าว/รายงาน

OTOP-เมืองทองธานี-โอท็อปอุบล-02.jpg

OTOP-เมืองทองธานี-อุบล-03.jpg

OTOP-เมืองทองธานี-อุบล-04.jpg

OTOP-เมืองทองธานี-อุบล-05.jpg

OTOP-เมืองทองธานี-อุบล-06.jpg

OTOP-เมืองทองธานี-อุบล-07.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511