guideubon

 

ตลาดใหญ่ อุบลฯ ตลาดสดน่าซื้อ ปลอดภัย มั่นใจ ไร้ COVID-19

ตลาดใหญ่-ไร้โควิด-01.jpg

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลนครอุบลฯ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขอุบลราชธานี จัดโมบายตรวจโควิดเชิงรุก ตรวจแบบ ATK (Atigen Test Kit) ซึ่งเป็นการตรวจเก็บตัวอย่างด้วยการ Swab

ในการนี้ นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ได้มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย เเละผู้ประกอบการในตลาด

เทศบาลนครอุบลฯ ได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค และล้างทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการและประชาชนผู้มาจับจ่ายชื้อของ ณ ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) , ตลาดเทศบาล 2 (ตลาดน้อย) และตลาดหนองบัว

ตลาดใหญ่-ไร้โควิด-02.jpg

ตลาดใหญ่-ไร้โควิด-03.jpg

ตลาดใหญ่-ไร้โควิด-04.jpg

ตลาดใหญ่-ไร้โควิด-05.jpg