guideubon

 

สา'สุขอุบลฯ ส่งทีมไปช่วยสมุทรสาคร สู้ภัย COVID-19

สาสุขอุบล-ช่วยสมุทรสาคร-01.jpg

วันที่ 9 มกราคม 2564 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางเพชรา โรจนศักดิ์โสธร ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหารร่วมส่งกำลังใจทีมบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดอุบลราชธานี ชุดที่ 1 เดินทางไปช่วย บุคคลากรทางการแพทย์จังหวัดสมุทรสาคร สู้ภัย COVID-19 ด้วยรักและห่วงใยจากสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

มรกต ลอยนวล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข่าว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สาสุขอุบล-ช่วยสมุทรสาคร-02.jpg

สาสุขอุบล-ช่วยสมุทรสาคร-03.jpg