guideubon

 

อุบลฯ รวมพลัง อสม. ผลิตหน้ากากอนามัยต้าน COVID-19

COVID-19-อสม-อุบล-01.jpg

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ผ่านทางการไอ จาม สัมผัสน้ำมูก น้ำลาย ดังนั้น จึงต้องระมัดระวังไม่ให้ผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจสงสัยจากเชื้อไวรัส COVID-19 ไปสัมผัสใกล้ชิดหรือใช้สิ่งของร่วมกันกับผู้อื่น

COVID-19-อสม-อุบล-02.jpg

เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ วิธีป้องกันที่ขอย้ำเตือนประชาชนที่สามารถป้องกันได้คือ “ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ” โดย

1) สร้างร่างกายให้แข็งแรง: ใช้หลัก 3 อ (อาหาร/ออกกำลังกาย/ควบคุมอารมณ์)

2) ป้องกันโรค : กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

3) ป้องกันแพร่ระบาด : เลี่ยงจุดเสี่ยง ใส่หน้ากาก ไม่สบายให้รีบพบแพทย์ กักตนเองอยู่ที่บ้าน 14 วัน

4) มีสติ รับผิดชอบต่อสังคม :เจอคนป่วยรีบแจ้งสาธารณสุข ไม่แชร์ต่อข่าวที่ไม่แน่ใจ

นายแพทย์สุวิทย์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการรณรงค์ สร้างการมีส่วนร่วม รวมทั้งสร้างวิทยากรครู ก ในการเผยแพร่ความรู้และแนวทางการปฏิบัติตัว รวมถึงการป้องกันการแพร่เชื้อ เพื่อสร้างความเข้าใจในกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งการผลิตหน้ากากอนามัย ( แบบผ้า ) เพื่อให้ อสม.ในทุกพื้นที่ ทุกตำบล ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ได้จัดทำ และให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม. ) ทุกคน มีใช้ 3-4 ชิ้นต่อคน ในการออกไปปฏิบัติการเคาะประตูบ้าน ของ อสม.ป้องกันโรคโควิด19 ตามขั้นตอน 1.เคาะ – กลุ่มเป้าหมายได้ครอบคลุม 2.กรอง – อาการสำคัญได้ถูกต้อง 3.นำส่ง-โรงพยาบาลใกล้บ้านเมื่อมีอาการ 4.ติดตาม – ป้องกันควบคุมโรค เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

พรสิริ มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข่าว/ส่งข่าว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

COVID-19-อสม-อุบล-03.jpg

COVID-19-อสม-อุบล-04.jpg

COVID-19-อสม-อุบล-05.jpg