guideubon

 

จังหวัดอุบลฯ เปิดโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วย COVID-19

รพ-สนาม-อุบล-01.jpg

วันที่ 30 มีนาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลสนาม ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี (ข้างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี) โดยมีนายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในด้านการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน ที่มีบุคลากรด้านสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการแพทย์ที่พร้อมให้บริการ จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น เพื่อรองรับและให้การดูแลรักษาผู้ที่มีความเสี่ยง เข้าเกณฑ์สงสัย และผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอนาคต ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชนแล้ว 

สำหรับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ มีแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางโรคระบาดวิทยากว่า 50 คน ประจำการ มีเตียงรองรับผู้ป่วยเฝ้าสังเกตอาการที่ติดเชื้อและมีอาการดีขึ้น จำนวน 48 เตียง ห้องผู้ป่วยไอซียูและห้องใช้แยกผู้ป่วยอีก 17 ห้อง ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลสนามที่มีความพร้อมมาก

รพ-สนาม-อุบล-02.jpg

โดยวันนี้ มีการเปิดใช้โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ได้ย้ายผู้ป่วยโรคโควิด-19 จำนวน 3 ราย และผู้ป่วยรอผลการวินิจฉัยอีก 4 ราย ที่รักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ เข้ามาพักรักษาตัว ส่วนผู้ป่วย 9 รายที่รักษาหายแล้ว ได้ถูกส่งตัวไปพักรักษาที่ศูนย์เฝ้าระวังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย อ.เขื่องใน ในจำนวนนี้หายเป็นปกติ อนุญาตให้กลับบ้านไปแล้ว 1 คน

รพ-สนาม-อุบล-03.jpg

รพ-สนาม-อุบล-04.jpg

รพ-สนาม-อุบล-05.jpg

รพ-สนาม-อุบล-06.jpg

รพ-สนาม-อุบล-07.jpg