guideubon

 

สธ. ตอบ มท. การใช้รังสี UV อาจทำให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้

COVID-19-UV-01.jpg

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 กระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการฉีดพ่นสารเคมืแอลกอฮอล์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และเพื่อกระทรวงมหาดไทยจะไต้แจ้งให้จังหวัดได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนต ดังนี้

COVID-19-UV-02.jpg

การใช้สารเคมีในการฆ่าเชื้อ เหมาะสำหรับการใช้งานบริเวณพื้นผิววัตถุ (Suface) แต่ไม่เหมาะกับการฆ่าเชื้อบริเวณผิวหนังของร่างกายโดยตรง เนื่องจากสารเคมีส่วนใหญ่มีฤทธิ์กัดกร่อน หากสัมผัสร่างกายโดยตรง อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง หรืออาจเกิดการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งทำให้เกิดอันตรายได้

กรณีที่มีความจำเป็นจะต้องใช้สารเคมี ที่อาจสัมผัสกับผิวหนังหรือร่างกายโดยตรง ควรใช้แอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) ความเข้มข้นร้อยละ 70 ทำความสะอาตที่มือเท่านั้น แต่หากมีความจำเป็นจะต้องใช้สารเคมีโดยการพ่น ควรเสี่ยงการพ่นใส่ร่างกายมนุษย์โดยตรง และก่อนใช้สารเคมื ควรศึกษาถึงชนิดของสารเคมีที่สามารถฆ่าเชื้อสำหรับพื้นผิวที่แดกต่างกัน โดยเลือกใช้ให้หมาะสมตามที่สารเคมีนั้นได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรมการอหารและยา 

น้ำยาที่ใช้พ่น หรืออุโมงค์พ่นน้ำยา ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับอนุญาต หรือได้ขึ้นทะเบียนเพื่อใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวหรือวัสดุ ไม่สามารถนำมาใช้กับผิวหนังหรือร่างกายมนุษย์ได้ อันจะเป็นการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ เนื่องจากมีส่วนประกอบที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตาได้ เช่นเดียวกับการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ซึ่งเหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อโรคในห้องและอุปกรณ์ต่างๆ เท่านั้น ไม่หมาะสำหรับการฆ่าเชื้อโรคในมนุษย์และสัตว์เลี้ยง เพราะอาจทำให้เกิตโรคมะเร็งผิวหนังไต้

ในการใช้สารเคมี ต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพของสารเคมี ความเป็นพิษหรือผลกระทบต่อสุขภาพ ลักษณะการใช้งานที่เหมาะสมกับพื้นผิว ปริมาณและระยะเวลา (Contact Time) การตกค้างในสภาพแวตล้อม รวมทั้งการได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประชาชนสามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยตัวเอง โดยการใช้แอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) ความเข้มข้นร้อยละ 70 ทำความสะอาดที่มือ หรือล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ วิธีที่ง่ายและได้ผลดีคือ การอาบน้ำ สระผม ทำความสะอาตร่างกายทันที่เมื่อกลับถึงที่พักอาศัย และให้นำเสื้อผ้าไปซักตัวยน้ำผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้า หรือในน้ำอุณหภูมิ 60-90 องศาเซลเซียส

COVID-19-UV-03.jpg

COVID-19-UV-04.jpg