guideubon

 

ผวจ.อุบลฯ รับมอบแอลกอฮอล์ 75% เพื่อนำไปแจก ปชช.พื้นที่อำเภอชายแดน

COVID-19-sk-เขมราฐ-01.jpg

วันที่ 20 เมษายน 2563 ที่ศาลาเรือนไทย หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในฐานะที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานี ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท อุบลไบโอเอทานอล จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ส.เขมราฐ มอบแอลกอฮอล์ 75% จำนวน 33,000 ขวด ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ นาตาล โพธิ์ไทร ศรีเมืองใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 

COVID-19-sk-เขมราฐ-02.jpg

COVID-19-sk-เขมราฐ-03.jpg