guideubon

 

อุบลฯ เปิดค่าย มทบ.22 กักตัวผู้มาจากประเทศเสี่ยง ป้องกัน COVID-19

COVID-19-มทบ22-01.jpg

วันที่ 6 มีนาคม 2563 จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบให้อุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราขการจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี /สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี / รพ. ค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ และ มทบ.22 จัดเตรียมสถานที่รองรับผู้มาจากประเทศที่เสี่ยง (ตามประกาศของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019) เพื่อเป็นสำหรับพักพิงชั่วคราวรอพิสูจน์ยืนยัน

โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดเตรียม ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี ภายในมณฑลทหารบกที่ 22 อุบลราชธานี เป็นสถานที่รองรับผู้มาจากประเทศที่เสี่ยง หรือประเทศที่เป็นพื้นที่ระบาด ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น (9 เมือง) เกาหลีใต้ (6 เมือง) อิตาลี อิหร่าน ฝรั่งเศส และเยอรมันนี (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค.63)

สำหรับศูนย์ฯ แห่งนี้ สามารถรองรับผู้เข้าพักได้ 60-120 คน มีรั้วรอบขอบชิดทั้ง 4 ด้าน และมีอากาศถ่ายเทได้ดี รวมทั้งไม่ปะปนกับเรือนนอนของทหารเกณฑ์ หรือที่พักของครอบครัวทหาร ที่อยู่ห่างจากจุดดังกล่าวไปกว่า 1 กิโลเมตร โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทหารค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จากสำนักงานควบคุมโรคที่ 10 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดูแลตลอดเวลา

COVID-19-มทบ22-02.jpg

COVID-19-มทบ22-03.jpg

COVID-19-มทบ22-04.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511