guideubon

 

ภูเก็ตคลายล็อค COVID-19 ให้กลับภูมิลำเนา ล็อตแรกกลับอุบล 247 คน

COVID-19-ภูเก็ต-01.jpg

ภายหลังจากที่จังหวัดภูเก็ตมีประกาศปิดทางเข้า-ออกจังหวัด ทั้งยานพาหนะและบุคคล ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 ส่งผลให้มีบุคคลต่างถิ่นตกค้างอยู่ในจังหวัดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่ในจังหวัด

และในวันนี้ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นวันแรกที่อนุญาตให้ประชาชนสามารถเดินทางออกจากจังหวัดได้ เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง โดยให้เดินทางออกได้ วันละ 5,000 คน ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตจะมีการแจ้งไปยังปลายทางของทุกจังหวัด ที่ประชาชนจะเดินทางกลับไปยังจังหวัดนั้นๆ  เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบโดยกลุ่มคนที่เดินทางออกจากภูเก็ต จะไม่มีการให้เดินทางกลับเข้ามาอีก จนกว่า จ.ภูเก็ต จะประกาศให้เปิดช่องทางตามปกติ 

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้แจ้งความประสงค์กลับภูมิลำเนา ล็อตแรกจำนวน 247 คน โดยทางจังหวัดเน้นย้ำกับนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกแห่ง ให้เพิ่มมาตรการเข้มงวด สำหรับชาวอุบลฯ ที่มาจากภูเก็ต ต้องกักกันตนเองสังเกตอาการที่บ้าน 14 วัน และรายงานตัวต่อพนักงานควบคุมโรคฯ (กำนัน ผญบ.) อย่างเคร่งครัดต่อไป

COVID-19-ภูเก็ต-02.jpg