guideubon

 

อุบลฯ สั่งปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 28 แห่ง ป้องกัน COVID-19

COVID-19-ปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก-01.jpg

COVID-19-ปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก-02.jpg

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกประกาศ ​สั่งปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนเป็นการชั่วคราว จำนวน 28 แห่ง เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (covid -​19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 ดังนี้

1. สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าอีสาน (มูลนิธิเด็กกำพร้าอีสาน)

2. สถานรับเลี้ยงเด็กเพชรบุปผา

3. สถานรับเลี้ยงเด็กงามจิตเนอร์สเซอรี่

4. สถานรับเลี้ยงเด็กพระกุมารอุบลราชธานี

5. สถานรับเลี้ยงเด็กมารีย์นิรมล

6. สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กพิมพ์ไพริน

7. สถานรับเลี้ยงเด็กอาเวมารีอา

8. สถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์เลี้ยงเด็กเซ็นฟรันซิส

9. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพระพร มูลนิธิพระพรอุบลราชรานี

10. สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยอันควร โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี

11. สถานรับเลี้ยงเด็กน้องหญิงเนอสเซอรี่

12. สถานรับเลี้ยงเด็กขนิษฐาเนอสเซอรี่

13. บ้านพักพิงมูลนิธิพระพรอุบลราชธานี

14. สถานรับเลี้ยงเด็กไกยวินิจเนอสเซอรี

15. สถานรับเลี้ยงเด็กยุวฑูตน้อย

16. สถานรับเลี้ยงเด็ก ส.วิไลเนอสเซอรี่ (โรงเรียนอนุบาลกุลวิกานต์)

17. สถานรับเลี้ยงเด็กเยาวเรศศึกษา

18. สถานรับเลี้ยงเด็กอุ่นไอรักเนอสเซอรี่

19. สถานรับเลี้ยงเด็กสิทธิปัญญา

20. สถานรับเลี้ยงเด็กศิริราชเนอสเซอรี่

21. สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเด็กเปี่ยมสุขเนอร์สเซอรี่สคูล

22. สถานรับเลี้ยงเด็กศูนย์สาธิตเนอสเซอรี่โนบุรุ

23. สถานรับเลี้ยงเด็กพระพรอุบล

24. สถานรับเลี้ยงเด็กกิตติคุณ

25. สถานรับเลี้ยงเด็กพราว-แพรว

26. สถานรับเลี้ยงเด็กไอสไตน์

27. สถานรับเลี้ยงเด็กเนอสเซอรี่คิดส์

28. สถานรับเลี้ยงเด็กพรรณวรินทร์ มอนเทสซอริ