guideubon

 

เพลงสู้เดอสู้เด้อ นักรบชุดฟ้า ให้กำลังใจ อสม. หมออนามัย ด่านหน้าสูโควิด19

COVID-19-สู้เดอ-สู้เด้อ-01.jpg

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินไปทั่วโลก หลายประเทศไม่สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดครั้งนี้ได้ ต้องปล่อยให้ประชาชนในประเทศล้มตายเป็นจำนวนมาก

สำหรับประเทศไทย แม้จะได้รับความสูญเสียจากไวรัสโควิด 19 นี้ด้วย แต่เมื่อเทียบกับนานาประเทศแล้ว นับว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้ดีระดับหนึ่ง นอกจากแพทย์ พยาบาล ที่ต้องทำงานอย่างหนักแล้ว บุคลากรทางการแพทย์อีกส่วนหนึ่ง ก็ได้รับคำชื่นชม ยกย่อง ไม่แพ้กัน ว่าเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ได้ นั่นคือ อสม. และหมออนามัย ที่ปฏิบัติงานอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทยนั่นเอง

ความกังวลว่า เมื่อคนไทยกลับจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 จะทำให้เชื้อไวรัสนี้ แพร่กระจายไปอยู่ทุกชุมชนของประเทศไทย กลับเจอระบบสาธารณสุขแบบไทยๆ ที่มีการวางรากฐานมาอย่างยาวนาน คือ ระบบ อนามัยชุมชน และ อสม. ที่ช่วยคัดกรอง บันทึกข้อมูล ผู้ที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน ในชุมชนของตน ทำให้ไม่มีผู้ป่วย หรือบุคคลต้องสงสัย เล็ดลอดสายตาไปได้

แม้บุคคลต้องสงสัยจะกระจายไปตามพื้นที่ จังหวัดละนับพัน นับหมื่นคน ก็ถูกบันทึกเข้าระบบ มีการเฝ้าติดตามทุกวัน ทำให้ภาพรวมทั้งประเทศ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

อสม-หมออนามัย-01.jpg

ด้วยการทำงานอย่างหนักหน่วงนี้เอง "หมอบ้านดง" นายณรงค์ แผลงศร สาธารณสุขอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จึงแต่งเพลง สู้เดอสู้เด้อ นักรบชุดฟ้า เพื่อให้กำลังใจคนไทยทั้งประเทศ ให้กำลังใจ อสม. หมออนามัย แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ทุกคน ทุกวิชาชีพ รวมตลอดถึง ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ในการควบคุมโรคโควิด-19 ทุกคน เชิญรับฟังและให้กำลังใจด้วยกันครับ

ศูนย์พักสังเกตอาการ บ้านยางน้อย ผู้ปิดทองหลังพระ