guideubon

 

อุบลฯ กำหนดร้านสะดวกซื้อ เปิดตี 5 ปิด 4 ทุ่ม เพื่อควบคุม COVID-19

COVID-19-ร้านสะดวกซื้อ-01.jpg

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ออกประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลา เปิด-บิด การให้บริการของร้านสะดวกซื้อที่มีลักษณะการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยกำหนดเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่ 05.00-22.00 น. ของทุกวัน

COVID-19-ร้านสะดวกซื้อ-02.jpg

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จึงกำหนดระยะเวลาเปิด - ปิด การให้บริการของสะดวกซื้อที่มีลักษณะการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้

- เปิดให้บริการ เวลา 05.00 น.
- ปิดทำการ เวลา 22.00 น.

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคุม 2563 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563