guideubon

 

7 วันไม่อันตราย อุบลฯ ไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เป็นวันที่ 7 ติดต่อกัน

COVID-19-7day-01.jpg

วันที่ 13 เมษายน 2563 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2563 เวลา 21.30 น.

ผู้ป่วยยืนยัน 15 ราย (ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่)
ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
- รักษาจนอาการปกติ และจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 12 ราย
โดยให้กลับบ้าน 8 ราย เพื่อแยกตัวเองจากผู้อื่นและสวมหน้ากากอนามัยต่อจนครบ 30 วัน
และยังอยู่ในศูนย์พักฟื้นฯ (Local Isolation) บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน 4 ราย
-ยังรักษาในโรงพยาบาล 3 ราย ไม่มีอาการรุนแรง ได้รับการรักษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) 295 ราย (รายใหม่วันนี้ 5 ราย)
- รักษาหาย จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 288 ราย ยังรักษาอยู่ 7 ราย

ผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง และ กทม
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.63 : 21,393 คน
- เป็นผู้เดินทางกลับจากตประเทศและพื้นที่เสี่ยง (รายใหม่) วันนี้จำนวน 438 คน
- พ้นระยะกักเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน จำนวน 14,555 คน
- ยังอยู่ในระหว่างการสังเกตอาการที่บ้าน จำนวน 6,838 คน ติดตามให้คำแนะนำได้ครบทุกคน
- จัดศูนย์ Local quarantine บานยางน้อย อ.เขื่องใน เพื่อกักสังเกตอาการผู้เดินทางจากต่างประเทศและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่ อ.เขื่องใน มีผู้อยู่ในระหว่างการกักฯ 24 คน