guideubon

 

สถานการณ์ COVID-19 อุบลฯ ติดเชื้อแล้ว 7 ราย

COVID-19-ติดเชื้อ7ราย-01.jpg

วันที่ 22 มีนาคม 2563 จังหวัดอุบลราชธานี รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้จัดเก็บข้อมูลผู้ปวยและบุคคลที่มีความเสี่ยงของจังหวัดอุบลราชธานี ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ดังนี้

1. ผู้ป่วยยืนยัน 6 ราย โดยมีผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ 1 รวมเป็น 7 ราย เป็นผู้ป่วยรายใหม่ (วันที่ 21 มีนาคม 2563) 1 ราย

2. ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) 100 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 88 ราย พบเชื้อ 7 ราย รอผลตรวจ 5 ราย

3. ผู้ปวยหายและกลับบ้านแล้ว 89 ราย และยังพักรักษาตัว 11 ราย

4. ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High risk contact) ส่งตรวจวันนี้ 12 ราย ไม่พบเชื้อ 12 ราย

5. ผู้เดินทางกลับจากพื้นที่ระบาดและกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563
- ให้กักตนเองเพื่อสังเกตอาการที่บ้าน จำนวน 695 คน
- เป็นผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและพื้นที่เสี่ยง (รายใหม่วันนี้) จำนวน 35 คน
- พ้นระยะกักเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน และอาการปกติแล้ว จำนวน 346 คน
- ยังอยู่ระหว่างการสังเกตอาการที่บ้าน จำนวน 349 คน

ข้อมูลล่าสุด
วันที่ 22 มี.ค.63
เมื่อเวลา 21.00 น.

COVID-19-ติดเชื้อ9ราย 01.jpg