guideubon

 

COVID-19 อุบลราชธานี ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ กลับบ้านได้ 6 ราย

COVID-19-กลับบ้าน6-01.jpg

วันที่ 4 เมษายน 2563 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 21.30 น.

ผู้ป่วยยืนยัน 14 ราย (ไม่ผู้ปวยรายใหม่วันนี้) ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต
- รักษาจนอาการปกติ และจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 9 ราย
- ให้กลับบ้าน (หลังจากสังเกตอาการครบ 14 วัน) 6 ราย เพื่อแยกตัวเองจากผู้อื่นและสวมหน้ากากอนามัยต่อจนครบ 30 วัน
- ยังอยู่ที่ศูนย์พักฟื้นฯ (Local Isolation) บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน 3 ราย
- ยังรักษาในโรงพยาบาล 5 ราย ไม่มีอาการรุนแรง ได้รับการรักษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

การจำแนกกลุ่มผู้ปวย 14 ราย ได้ดังนี้
1. ผู้เข้าไปสนามมวยในเขต กทม. 5 ราย และแพร่เชื้อให้ภรรยา 2 ราย รวมเป็น 7 ราย
2. ผู้เดินทางจากประเทศอังกฤษ 2 ราย
3. พนักงานบริการ จากตลาดปอยเปต จ.สระแก้ว 1 ราย
4. พนักงานร้านจำหน่ายสุรา (ผับ) ใน กทม. 1 ราย
5. คนขับแท็กซี่ในจังหวัดอุบลราชธานี 1 ราย
6. หญิงอาชีพนวดแผนไทย จากหาดป้าตอง จ.ภูเก็ต 1 ราย และแพร่เชื้อให้บุตรสาวที่อาศัยอยู่ด้วยกัน 1 ราย (อายุ 16 ปี) รวม 2 ราย

มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) 181 ราย
- ผลตรวจไม่พบเชื้อ 161 ราย พบเชื้อ 14ราย รอผลตรวจ 6 ราย
- รักษาหาย จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 170 ราย ยังรักษาอยู่ 11 ราย

COVID-19-กลับบ้าน6-02.jpg

ผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง และ กทม.
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.63 : 15,755 คน
- เป็นผู้เดินทางจาก 33 ประเทศ พื้นที่ระบาดฯ 744 คน และจาก กหม/ปริมณฑล 15,011 คน
- ให้กักเพื่อสังเกตอาการตนเองที่บ้าน (Home quarantine) 14 วัน จำนวน 15,755 คน
- เป็นผู้เดินทางกลับจากต่งประเทศและพื้นที่เสี่ยง (รายใหม่) วันนี้ จำนวน 666 คน
- พ้นระยะกักเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน จำนวน 1,457 คน
- ยังอยู่ในระหว่างการสังเกตอาการที่บ้าน จำนวน 14,298 คน ติดตามให้คำแนะนำได้ครบทุกคน