guideubon

 

ข่าวดี!! อุบลฯ ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 รายใหม่ต่อเนื่องกันเป็นวันที่ 3 แล้ว

COVID-19-30mar-01.jpg

วันที่ 30 มีนาคม 2563 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 21.30 น. 

ผู้ป่วยยืนยัน 12 ราย (วันนี้ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่)

รักษาจนอาการปกติ 9 ราย ได้ส่งต่อเพื่อสังเกตอาการในห้องแยกให้ครบ 14 วัน ที่ศูนย์พักฟื้นฯ (Localisolation) บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน 8 ราย และส่งกลับบ้าน เนื่องจากครบกำหนด 14 วัน 1 ราย (อ.พิบูลมังสาหาร ได้ให้แยกตัวเองในบ้านและสวมหน้ากากอนามัยต่อจนครบ 30 วัน)

ผู้ป่วยที่กำลังรักษา 3 ราย ไม่มีอาการรุนแรง ไม่มีไข้แล้ว ได้รับการรักษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

ผู้ปวยทั้ง 12 ราย จำแนกเป็นกลุ่ม ดังนี้
- กลุ่มผู้เข้าไปสนามมวยในเขต กทม. 5 ราย และแพร่เชื้อให้ภรรยา 2 ราย รวมเป็น 7 ราย
- พนักงานบริการ จากตลาดปอยเปต จ.สระแก้ว 1 ราย, พนักงานในร้านจำหน่ายสุรา (ผับ) จาก กทม. 1 ราย, คนขับแท็กซี่ในจังหวัดอุบลราชธานี 1 ราย และผู้เดินทางจากประเทศอังกฤษ 2 ราย

มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Pบ) 155 ราย (รายใหม่วันนี้ 4 ราย)
- ผลตรวจไม่พบเชื้อ 141 ราย พบเชื้อ 12 ราย รอผลตรวจ 2 ราย
- รักษาหาย จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 148 ราย
- ยังรักษาอยู่ 7 ราย

ผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง และ กทม. ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 63 : 12, 400 คน
- เป็นผู้เดินทางจาก 33 ประเทศ พื้นที่ระบาดฯ 687 คน และจาก กหม/ปริมณฑล 11,713 คน
- ให้กักเพื่อสังเกตอาการตนเองที่บ้าน (Home quarantine) 14 วัน จำนวน 12,400 คน
- เป็นผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและพื้นที่เสี่ยง(รายใหม่) วันนี้ จำนวน 957 คน
- พ้นระยะกักเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน จำนวน 515 คน
- ยังอยู่ในระหว่างการสังเกตอาการที่บ้าน 11,85 คน ติดตามให้คำแนะนำได้ครบทุกคน