guideubon

 

ข้อควรปฏิบัติ เมื่อ COVID-19 ประเทศไทยจะเข้าสู่เฟส 3

COVID-19-รับมือเฟส3-01.jpg

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย กำลังจะเข้าสู่ระยะที่ 3 ในอนาคตอันใกล้นี้ กระทรวงสาธารณสุข มีข้อแนะนำ หรือวิธีปฏิบัติตัว ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงไปในที่มีผู้คนจำนวนมากๆ และแออัด เช่น ผับ บาร์ event ต่างๆ

2. เน้นให้ล้างมือที่ถูกวิธีบ่อยๆ (สบู่ น้ำยาล้างมือ เจลอัลกอฮอล์)

3. เน้นห้ามใช้มือมาสัมผัสบริเวณใบหน้า และเลี่ยงการสัมผัสจึดสัมผัสร่วมให้น้อยที่สุด

4. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตามสถานการณ์ที่เหมาะสม เช่น ไปตลาด ใช้หน้ากากผ้า ไป รพ / ที่แออัด / ป่วยเป็นไข้หวัด สวมหน้ากากอนามัย

5. กินร้อน ใช้ช่อนกลางส่วนตัว ล้างมือ

6. ออกนอกบ้านให้น้อยที่สุด ทำอาหารกินเอง

7. หากป่วย อาการคล้ายไข้หวัด ให้หยุดงาน/หยุดเรียน กักตัวอยู่บ้านจนกว่าจะหาย เว้นระยะห่างจากคนในครอบครัว อย่างน้อย 2 เมตร สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ แยกอาหาร/สิ่งของเครื่องใช้ หาก อาการแย่ลง รีบไปพบแพทย์