guideubon

 

ผู้ป่วย COVID-19 อุบลฯ ยังพุ่ง พบอีก 17 ราย รวม 131 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม17-รวม131-01.jpg

วันที่ 19 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 พบผู้ป่วยเพิ่ม 17 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ 131 คน

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 กระจายอยู่ในพื้นที่ 14 อำเภอ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบ อำเภอเขื่องใน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอบุณฑริก อำเภอเขมราฐ อำเภอเดชอุดม อำเภอนาจะหลวย อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอน้ำยืน อำเภอนาตาล และอำเภอตระการพืชผล

ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน และเที่ยวสถานบันเทิงในอุบลราชธานี 42 ราย รองลงมาเป็นผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันเป็นเพื่อนและบุคคลในครอบครัวในจังหวัดอุบลราชธานี 32 ราย สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดอื่น 25 ราย มีประวัติเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในกรุงเทพมหานคร 20 ราย เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงในอำเภอหัวหิน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดชลบุรี 4 ราย และรอการสอบสวนโรคอีก 4 ราย ซึ่งทั้งหมดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และมีอาการไม่รุนแรง

โควิดอุบล-เพิ่ม17-รวม131-04.jpg

ซึ่งการพบผู้ติดเชื้อในวันนี้ พบว่า มีเด็กหญิง อายุ 4 ขวบ พร้อมพ่อ ติดเชื้อด้วย โดยผู้ที่เป็นแม่ ตรวจพบเชื้อและเข้ารักษาตัวก่อนหน้านี้แล้ว ในขณะที่บางคนตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ มาพบเชื้อในการตรวจครั้งที่ 2

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ขณะจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมออกมาตรการเพิ่มเติม เฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจหาเชื้อโควิดครั้งที่ 1 แล้วไม่พบเชื้อจะต้องกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ 14 วันเตรียมแบ่งโซนพื้นที่อำเภอเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมเข้มข้นตามจำนวนผู้ป่วย เตรียมความพร้อมเปิดทำการโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม และวางแผนการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

สำหรับประชาชน ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค และปฏิบัติตามมาตรการที่ทางจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัดที่สุด งดการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ควบคุมสูงสุด สถานที่มีคนแออัด อยู่บ้าน หยุดเชื้อต่อไป หากมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทาง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิ สแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะและฮักอุบล สำหรับบุคคลในครอบครัว ผู้มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วย ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต้องรีบเข้ารับตรวจหาเชื้อโควิด–19 ทันที

โควิดอุบล-เพิ่ม17-รวม131-02.jpg

โควิดอุบล-เพิ่ม17-รวม131-03.jpg