guideubon

 

อุบลฯ แถลงพบผู้ป่วย COVID-19 เพิ่ม 12 ราย รวม 114 ราย

โควิดอุบล-เพิ่ม12-รวม114-01.jpg

วันที่ 18 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวสถานการณ์โควิด - 19 จังหวัดอุบลราชธานี พบผู้ป่วยเพิ่ม 12 ราย รวมจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ 114 คน อยู่ในพื้นที่ 13 อำเภอ

พบผู้ป่วยมากที่สุดที่อำเภอเมือง รองลงมาเป็นอำเภอวารินชำราบ อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอเขื่องใน อำเภอบุณฑริก อำเภอเขมราฐ อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอเดชอุดม อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอน้ำยืน อำเภอนาตาล และอำเภอนาจะหลวยตามลำดับ

เมื่อจำแนกตามประวัติเสี่ยง พบว่าเป็นกลุ่มสัมผัสผู้ป่วยและเที่ยวในสถานบันเทิงในจังหวัดอุบลราชธานีสูงที่สุด รองลงมาเป็นผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งเป็นเพื่อนและคนในครอบครัวในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในจังหวัดอื่นๆ ขณะนี้ผู้ป่วยทั้งหมดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและมีอาการไม่รุนแรง

โควิดอุบล-เพิ่ม12-รวม114-02.jpg

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้กำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคและปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อยับยั้งควบคุมการแพร่ระบาดของโรค จึงขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ผู้ที่เดินทางมาจาก 18 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ ตาก นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต ระยอง สงขลา สมุทรสาคร สระแก้ว สุพรรณบุรี และอุดรธานี ขอให้กักตัวที่บ้านเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่มีเหตุจำเป็น โดยเฉพาะการเดินทางไปในพื้นที่ควบคุม งดการจัดกิจกรรมสังสรรค์

และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง ตรวจวัดอุณหภูมิ และสแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะและฮักอุบลเมื่อเข้าพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

โควิดอุบล-เพิ่ม12-รวม114-03.jpg