guideubon

 

สถานการณ์ COVID-19 อุบลฯ พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 ราย สะสมเป็น 13 ราย

COVID-19-13ราย-01.jpg

วันที่ 31 มีนาคม 2563 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 23.30 น. 

ผู้ป่วยยืนยัน 13 ราย (ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 1 ราย)

- รักษาจนอาการปกติ 8 ราย ได้ส่งต่อเพื่อสังเกตอาการในห้องแยกให้ครบ 14 วัน ที่ศูนย์พักฟื้นๆ บ้านยางน้อย อ.เขื่องใน วัน (Local isolation) 7 ราย และส่งกลับบ้านเนื่องจากครบกำหนด 14 วัน 1 ราย (อ.พิบูลมังสาหาร)
- ผู้ป่วยที่กำลังรักษา 5 ราย ไม่มีอาการรุนแรง ได้รับการรักษาตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยจำแนกเป็นกลุ่ม ดังนี้

ผู้ป่วยทั้ง 13 ราย จำแนกเป็นกลุ่ม ดังนี้
- ผู้เข้าไปสนามมวยในเขต กทม. 5 ราย และแพร่เชื้อให้ภรรยา 2 ราย รวมเป็น 7 ราย
- ผู้เดินทางจากประเทศอังกฤษ 2 ราย, พนักงานบริการ จากตลาดปอยเปต จ.สระแก้ว 1 ราย, พนักงานในร้านจำหน่ายสุรา(ผับ) จาก กทม. 1 ราย, คนขับแท็กซี่ในจังหวัดอุบลราชธานี 1 ราย , และหญิงอาชีพนวดแผนไทยจากหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต 1ราย

สำหรับผู้ป่วยใหม่ 1 ราย เป็นหญิง อายุ 44 ปี ชาว อ.บุณฑริก เดินทางจากหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต กลับ ภูมิลำเนา ต.โพนงาม อ.บุณฑริก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 มีอาการและเข้ารับการรักษาวันที่ 30 มีนาคม 2563 นับเป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายที่ 2 ของ อ.บุณฑริก รายแรกรักษาจนหายแล้ว

เปิดไทม์ไลน์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19 อุบลฯ รายที่ 13

COVID-19-timeline13-01.jpg

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) 160 ราย
- ผลตรวจไม่พบเชื้อ 145 ราย พบเชื้อ 13 ราย รอผลตรวจ 2 ราย
- รักษาหาย จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล 152 ราย ยังรักษาอยู่ 8 ราย

ผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง และ กทม.
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.63 : 13,265 คน
- เป็นผู้เดินทางจาก 33 ประเทศ พื้นที่ระบาดฯ 686 คน และจาก กทม,/ปริมณฑล 12,579 คน
-ให้กักเพื่อสังเกตอาการตนเองที่บ้าน (Home quarantine) 14 วัน จำนวน 13,265 คน
- เป็นผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและพื้นที่เสี่ยง (รายใหม่) วันนี้ จำนวน 1,108 คน
- พ้นระยะกักเพื่อสังเกตอาการ 14วัน จำนวน 606 คน
- ยังอยู่ในระหว่างการสังเกตอาการที่บ้าน จำนวน 12,659 คน ติดตามให้คำแนะนำได้ครบทุกคน

สำหรับผู้ป่วยใหม่ 1 ราย เป็นหญิง อายุ 44 ปี ชาว อ.บุณฑริก เดินทางกลับจาก หาดป่าตอง ภูมิลำเนา ต.โพนงาม อ.บุณฑริก (ผลการตรวจเป็น บวก ติดเชื้อโควิด-19 นับเป็นรายที่ 2 ของ อ.บุณฑริก รายแรกรักษาจนหายแล้ว) 

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511