guideubon

 

สภาอุตฯ จังหวัดอุบลฯ ดันโครงการแรก ยกระดับเกษตรกรด้วยโคอุบลโมเดล

CO-UBONMODEL-01.jpg

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายอดุลย์ นิลเปรม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี คนใหม่ พร้อมลุยโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 7 ด้าน เน้นนวัตกรรมเชื่อมการทำงานคนรุ่นใหม่ Young FTI หรือ นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ รวมไอเดียขับเคลื่อนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี

อดุลย์-นิลเปรม-01.jpg

นายอดุลย์ นิลเปรม ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี วาระปี 2565-2567 กล่าวว่า “สภาอุตสาหกรรมมีภารกิจสานต่อโครงการที่ช่วยยกระดับเศรษฐกิจ ทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่

1) ด้านการพัฒนาเมือง
2)ด้านเกษตร
3) ด้านส่งเสริมการค้าการลงทุน
4) ด้านการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม
5) ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม
6) ด้านการศึกษา และ
7) ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม

เดิมที่ผ่านมา เรามีการจัดโครงสร้างการทำงานมีรองประธานกรรมการด้านต่างๆ ที่ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการสำคัญ อาทิ ส่งเสริมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเดชอุดม ส่งเสริมโครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม New s-curve ประเภทอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต เกษตรอินทรีย์อุตสาหกรรม โครงการโคอุบลโมเดล โครงการ Smart bus ร่วมกับบริษัท อุบลรวมใจพัฒนาเมือง จำกัด โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรม ขนาด SME (Energy points) ร่วมกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งสนับสนุนโดย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

และที่สำคัญ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน การส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์การค้าชายแดน เป็นกิจกรรมที่สภาอุตสาหกรรมดำเนินมาโดยตลอด และอีกโครงการที่สำคัญการเชื่อมโยงกับคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมได้มีการจัดหลักสูตรนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่หรือ Young FTI รุ่นที่ 2 พร้อมเปิดโครงการใหม่รุ่น 3 ในปีนี้ครับ”

CO-UBONMODEL-02.jpg

พร้อมกันนี้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สภาอุตสาหกรรมร่วมกับหอการค้าฯ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) พร้อมส่วนราชการ Kick off โครงการแรกด้านเกษตร จับมือกันเดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาโคขุน ตามระบบการส่งเสริมแบบอุบลโมเดล (CO-UBONMODEL) ในรูปแบบการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อช่วยกันยกระดับเกษตรกรในการเลี้ยงโคขุนเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง ณ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) และพาเกษตรกรรับชมจุดผลิตอาหารสัตว์ TMR และแปลงหญ้าเนเปียร์

หน่วยงานที่ร่วมบันทึกข้อตกลง
1. ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
2. ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ยโสธร และอำนาจเจริญ
3. เกษตร และสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
4. ท่านผู้แทนประธานหอกาค้าจังหวัดอุบลราชธานี
5. ท่านผู้ประกอบการ จาก MAX BEEF / ก้าวหน้าบีฟ / ฟาร์มกำนันเตียง
6. ท่านเกษตรกรต้นแบบจากอ.พิบูลมังสาหาร อ.สว่างวีระวงศ์ อ.วารินชำราบ
7. ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
8. บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

CO-UBONMODEL-03.jpg

CO-UBONMODEL-04.jpg

CO-UBONMODEL-05.jpg

CO-UBONMODEL-06.jpg