guideubon

 

ครั้งแรกในอุบลฯ กลุ่มศิลปินศิลป์ศรีวนาลัย จัดนิทรรศการศิลปะ “อารยธรรมสีน้ำ”

Civilization-Watercolor-01.jpg

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ Civilization Watercolor อารยธรรมสีน้ำ ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จัดโดยกลุ่มศิลปินศิลป์ศรีวนาลัย ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดย นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 

Civilization-Watercolor-02.jpg

นิทรรศการผลงานศิลปินกลุ่มศิลป์ศรีวนาลัย ประกอบด้วย อ.จุฑา ขำเปรมศรี พร้อมด้วยศิลปินที่มีชื่อเสียงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย สันติ ทองสุข เทอดศักดิ์ ไชยกาล ศุภวัตร ทองละมุล ธวัชชัย หอมทอง เด่น ปัชชา สุทธิลักษณ์ ขอสุข วาทยุทธ ทองสุพล และธีรวรรณ บุญคำ

Civilization-Watercolor-03.jpg

นายสันติ ทองสุข ศิลปินอาเซียน หนึ่งในแกนนำศิลปินกลุ่มศิลป์ศรีวนาลัย เปิดเผยว่า การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ถือเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของศิลปินซึ่งเป็นชาวอุบลฯ โดยกำเนิด ที่ต้องการนำเสนอผลงานด้านศิลปะเพื่อให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองศิลป์ ที่มีสีสันสวยงาม เลื่องชื่อและได้รับการยอมรับด้านศิลปะ โดยครั้งนี้ได้นำเทคนิคสีน้ำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกเพราะเทคนิคดังกล่าวมีความพิเศษ มีเสน่ห์ ดูง่าย สบายตา ใครที่สัมผัสจะเข้าใจได้ง่ายและคนส่วนใหญ่ชอบ

Civilization-Watercolor-04.jpg

ด้านนายศุภวัตร ทองละมุล ประธานกลุ่มศิลป์ศรีวนาลัย กล่าวว่า การแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ มีผลงานนำมาจัดแสดงทั้งหมดกว่า 50 ชิ้น ผลงานที่รังสรรค์ทุกชิ้น ล้วนออกมาจากแนวคิดอิสระเชิงสร้างสรรค์จากศิลปินในกลุ่ม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานีเป็นส่วนใหญ่ สื่อถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่น มีบ้าน ผู้คน ทิวทัศน์ และวัฒนธรรม ที่เกิดจากความภาคภูมิใจของความเป็นคนอุบลฯ และต้องการสร้างสรรค์งานศิลปะให้กับท้องถิ่นจากฝีมือคนอุบลฯเพื่อจังหวัดอุบลราชธานี

อารยธรรมสีน้ำ-อาชีวะอุบล-01.jpg

นอกจากนี้ยังมีผลงานภาพวาดที่เป็นมงคลให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้ชื่นชม ได้แก่ ภาพวาดสีน้ำพระบรมสาทิสลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และภาพวาดของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง พระเกจิอาจารย์ชื่อดังในจังหวัดอุบลราชธานี ก็นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ด้วย

อารยธรรมสีน้ำ-อาชีวะอุบล-02.jpg

นิทรรศการศิลปะ Civilization Watercolor อารยธรรมสีน้ำ จัดแสดงที่ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 – 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045-254654-0

อารยธรรมสีน้ำ-อาชีวะอุบล-03.jpg

อารยธรรมสีน้ำ-อาชีวะอุบล-04.jpg

อารยธรรมสีน้ำ-อาชีวะอุบล-05.jpg