guideubon

 

ราชภัฏอุบลฯ ส่งมอบทูตวัฒนธรรมฯ สอนภาษาจีนให้เด็กอุบลฯ และ จ.ใกล้เคียง

ทูตวัฒนธรรม-ภาษาจีน-ราชภัฏอุบล-01.jpg

วันที่ 4 มิถุนายน 2560 ศูนย์จีนตะวันตกศึกษา สถาบันการศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่จีน ณ จังหวัดขอนแก่น และภาคีเครือข่ายสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดพิธีส่งมอบทูตภาษาและวัฒนธรรมจีน รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ ครู และผู้แทนจากโรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี

สรรพสิริ-ส่งสุขรุจิโรจน์-ภาษาจีน-01.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิริ ส่งสุขรุจิโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ กล่าวว่า จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานหลักในการประสานดำเนินการ “โครงการความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย – จีน” มาอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 4 โดยจัดให้ทูตภาษาและวัฒนธรรมเหล่านี้ ไปประจำอยู่ในโรงเรียนเครือข่าย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย เพื่อสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนหรือบุคลากร ในระยะเวลา 4 เดือน ก่อนเดินทางกลับประเทศจีน

ทูตวัฒนธรรม-ภาษาจีน-ราชภัฏอุบล-02.jpg

 

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับทูตภาษาและวัฒนธรรมจีน ไปสอนภาษาจีนในครั้งนี้ ได้แก่

1. โรงเรียนเจริญวิทยา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ประถมศึกษา) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

3. โรงเรียนเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

4. โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี

5. โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

6. โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

7. โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

8. โรงเรียนอาเวมารีอา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

9. โรงเรียนอาเวมารีอา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

10. โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

11. โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

12. หอการค้าอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

13. โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

14. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

15. โรงเรียนปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

16. โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

17. โรงเรียนมารีย์นิรมล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

18. โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

19. โรงเรียนนานาชาติ แอ๊ดเวนติสมิชชั่นอุบลฯ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ทูตวัฒนธรรม-ภาษาจีน-ราชภัฏอุบล-03.jpg

อนึ่ง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และคุณสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมในพิธีส่งมอบทูตภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับเยาวชนที่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน ในระดับประเทศ โดย หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมและกล่าวขอบคุณหน่วยงานสถานศึกษาทุกระดับที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การดำเนินโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และต่อเนื่อง

 

งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี