guideubon

 

วันเด็กแห่งชาติ 2566 เทศบาลนครอุบลราชธานี

uboncity-วันเด็ก66-01.jpg

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลนครอุบลราชธานี ภายใต้รูปแบบการจัดงาน “เด็กอุบล ใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า รักษาสิ่งแวดล้อม” โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ผู้ปกครองและเด็กๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลนครอุบลราชธานี

ภายในงานวันเด็กแห่งชาติเทศบาลนครอุบลราชธานี มีซุ้มกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เล่นเกมส์ แจกรางวัล พร้อมบริหาร อาหารเครื่องดื่ม จากหน่วยงานเทศบาลนครอุบลราชธานี หน่วยงานภาคีเครือข่าย ภาครัฐ-เอกชน กว่า 41 ซุ้ม กิจกรรมการแสดงความสามารถจากเด็กๆ น้องหนู กว่า 22 ชุดการแสดง และมีน้องๆ นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นจำนวนมาก...

uboncity-วันเด็ก66-05.jpg

uboncity-วันเด็ก66-04.jpg

uboncity-วันเด็ก66-02.jpg

uboncity-วันเด็ก66-03.jpg

uboncity-วันเด็ก66-06.jpg

uboncity-วันเด็ก66-07.jpg