guideubon

 

ผวจ.อุบลฯ ชม "ฉลาดเกมส์โกง" หนังสอนคุณธรรม ความซื่อสัตย์

ฉลาดเกมส์โกง-อุบล-01.jpg

วันที่ 4 มิถุนายน 2560 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พาครอบครัว และตัวแทนจากองค์กรต่างๆ ตลอดจนนักศึกษา ไปชมภาพยนตร์เรื่อง "ฉลาดเกมส์โกง" โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้สร้าง และเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าเซ้นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

ฉลาดเกมส์โกง-อุบล-02.jpg

“ฉลาดเกมส์โกง” ภาพยนตร์จากค่าย GDH เป็นเรื่องราวของ ‘ลิน’ นักเรียนทุนเกรดเฉลี่ย 4.00 ที่เริ่มช่วยเพื่อนซี้ด้วยการบอกข้อสอบ จนกระทั่งกลายเป็นวิธีการสร้างรายได้มหาศาล โดยเธอได้รับข้อเสนอจากเด็กบ้านรวยที่เชื่อว่าเงินซื้อได้ทุกอย่าง ให้แลกเงินกับการลอกข้อสอบในโรงเรียน กลายมาเป็นลอกข้อสอบเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก โดยมี ‘แบงค์’ นักเรียนทุนคู่แข่งที่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งเข้ามาร่วมกระบวนการนี้ด้วย ถือได้ว่าหนังเรื่องนี้ตีแผ่ผลลัพธ์ของความทุจริตอย่างเด่นชัด โดยนำเสนอผ่านเยาวชนคนรุ่นใหม่ แฝงข้อคิดและบทสรุปไว้ให้อย่างครบถ้วน สะท้อนให้เห็นถึงอันตรายของความโลภ ซึ่งสามารถเปลี่ยนคนที่ซื่อสัตย์ ให้กลายเป็นคนทำทุจริตซะเองได้อย่างน่ากลัว รวมทั้งความผิดพลาดของตัวแสดงนำ ที่แม้ว่าจะมีผลออกมาเช่นไร ทุกคนย่อมต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน 

ฉลาดเกมส์โกง-อุบล-05.jpg

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า หนังเรื่องนี้ มีสาระเนื้อหาเหมาะกับยุคสมัยปัจจุบัน เป็นเรื่องการส่งเสริมความซื่อสัตย์ การทำดีทำชั่ว และแม้จะทำผิดไป แต่สุดท้ายก็สำนึกได้  องค์กรต่อต้านคอรัปชั่นอยากส่งเสริมให้เยาวชน ตลอดจนผู้ใหญ่ ได้มีโอกาสชมภาพยนตร์เรื่องนี้ จึงเชิญกลุ่มองค์กรต่างๆ ในจังหวัดอุบลราชธานีมาชมพร้อมๆ กัน เช่น สโมสรโรตารี่ นักศึกษา เจ้าหน้าที่กาชาดจังหวัด ข้าราชการจากสำนักงานจังหวัด ฯลฯ หนังเรื่องนี้ สร้างข้อคิดของการมีคุณธรรมในการใช้ชีวิตได้อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือยากจน คนเก่งหรือไม่เก่ง หากไร้ซึ่งคุณธรรม ก็ย่อมเดินไปในทางผิด แต่หากยึดมั่นในความซื่อสัตย์ได้แล้ว ชีวิตก็ย่อมไปเป็นในทางที่ถูกที่ควร หลุดพ้นจากความโลภ และไม่ต้องตกเป็นผู้รับใช้ของอำนาจใดๆ นั่นเอง

ฉลาดเกมส์โกง-อุบล-03.jpg

อ. ดร.นเรศ ขันธะรี รองคณะบดีกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า ในฐานะที่เราเป็นอาจารย์ ได้เห็นกลโกงของการทำข้อสอบ ซึ่งถือว่าเป็นค่านิยมที่ผิด โดยเฉพาะคนที่จะมาเรียนด้านสายครู ในการสอบเราต้องเรียนรู้กระบวนการเตรียมความพร้อม ไม่ใช่การโกง ในประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีคุณธรรม จริยธรรมค่อนข้างสูง ในทุกสาขาวิชาชีพ ต้องรักษาคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพของตนเอง

ฉลาดเกมส์โกง-อุบล-04.jpg

อาจารย์สุภธิดา สุกใส อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า หนังเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า สุดท้ายแล้วการโกงก็ไม่ได้ช่วยส่งผลดีให้กับใครเลย นักเรียนนักศึกษาควรทำข้อสอบด้วยตัวเอง ก็จะได้มีความภาคภูมิใจในคะแนนที่ตัวเองทำได้ รวมไปถึงเรืองการใช้ชีวิตหน้าที่การงานต่อไปในอนาคต ก็ต้องมีคามซื่อสัตย์ในตัวเองด้วย