guideubon

 

เบ็ญจะมะมหาราช ตั้งอุโมงค์สแกนใบหน้า ป้องกันโควิด-19

BMfact-สแกนโควิด-06.jpg

วันที่ 15 มกราคม 2564 เพจ งาน PR โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี ได้เผยพร่อุโมงค์ตรวจวัดอุณหภูมิอัติโนมัติ เพื่อป้องกันโควิด-19 ยืนยันพร้อมเปิดการเรียนการสอนตามปกติ วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นี้

BMfact-สแกนโควิด-02.jpg

โดยโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จัดเตรียมอุโมงค์สำหรับวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ ให้กับผู้ที่เข้ามาในโรงเรียน ซึ่งอุโมงค์นี้ จะทำงานโดยระบบเซ็นเซอร์ใบหน้า เมื่อเดินผ่านเข้ามาในอุโมงค์ และจะแสดงผลที่หน้าจอมอนิเตอร์

หากพบว่า ผู้ที่เดินผ่านอุโมงค์มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือไม่สวมหน้ากากอนามัยมา จะมีเสียงตอบกลับอัตโนมัติว่า "ไม่ผ่าน" เจ้าหน้าที่ครูเวรก็จะคัดแยกนักเรียนออกมาซักประวัติ

นอกจากนี้ ยังสามารถรายงานจำนวนนักเรียนที่มาในวันนั้นๆ ได้ โดยได้ทำการทดสอบและทดลองใช้งานก่อนที่โรงเรียนจะปิดด้วยเหตุพิเศษก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งทางโรงเรียนพร้อมแล้วสำหรับการใช้งานในวันเปิดเรียนวันที่ 18 มกราคม 2564 นี้แน่นอน 

BMfact-สแกนโควิด-03.jpg

BMfact-สแกนโควิด-04.jpg

BMfact-สแกนโควิด-05.jpg