guideubon

 

จัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก”

bike-อุ่นไอรัก-เสื้อพระราชทาน-01.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2561 เฉพาะผู้ที่ ลงทะเบียนลำดับที่ 1 – 15,000 โดย

- ผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ณ ศาลากลางจังหวัด และลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ รับเสื้อพระราชทาน ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ภาคเช้า เวลา 07.00 – 12.00 น.
ภาคบ่าย เวลา 13.30 – 17.00 น.

- ผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ณ ที่ว่าการอำเภอ ให้รับเสื้อยืดพระราชทาน ณ ที่ว่าการอำเภอ ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ทางอำเภอกำหนด

ตรวจรายชื่อ และลำดับที่การลงทะเบียน ร่วมกิจกรรมปั่น "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดอุบลราชธานี ได้แล้ววันนี้ ที่เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี คลิกที่นี่

ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่จะเข้ารับเสื้อพระราชทาน ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการลงทะเบียน (ที่ปริ๊นออกจากระบบ) ไปแสดง ณ จุดคัดกรองบุคคล ณ อาคารหอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อรับบัตรเข้ารับเสื้อพระราชทาน ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

การแต่งกาย :
- ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมพิธี : ชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก
- ข้าราชการทหาร/ตำรวจ ที่เข้าร่วมพิธี : ชุดปกติขาว กระบี่ ถุงมือ พร้อมหมวก
- นักเรียน นักศึกษา : ชุดนักเรียน นักศึกษา
- ประชาชนทั่วไป : ชุดสุภาพสีเหลือง รองเท้า หุ้มส้นสีดำ

bike-อุ่นไอรัก-อุบล-05.jpg

เชิญชาวอุบลฯ ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" วันที่ 9 ธ.ค.61 พร้อมกันทั่วประเทศ