guideubon

 

ชาวอุบลฯ กว่าพันคน ร่วมซ้อมใหญ่กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD

bike-for-dad-ปั่นเพื่อพ่อ-03.jpg

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำข้าราชการทุกภาคส่วน พร้อมภาคเอกชน และประชาชนชาวอุบลราชธานี จำนวนกว่าหนึ่งพันคน ร่วมซ้อมใหญ่ขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ตามเส้นทางสิริมงคล ระยะทาง 29 กิโลเมตร

โดยขบวนจักรยาน เริ่มต้นที่หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ถึงสี่แยกดงอู่ผึ้ง เลี้ยวขวา ตามถนนรอบเมืองสายอุบล-ศรีสะเกษ ผ่านสะพานข้ามลำมูลน้อย และสะพานข้ามแม่น้ำมูล ถึงสี่แยกคำน้ำแซบ (ทางแยกไปจังหวัดศรีสะเกษ) เลี้ยวซ้ายเข้าสู่อำเภอวารินชำราบ ผ่านสถานีรถไฟอุบลราชธานีและข้ามแม่น้ำมูลโดยผ่านสะพานเสรีประชาธิปไตยแล้ว แวะพักที่ทุ่งศรีเมือง เพื่อร่วมทำกิจกรรมถ่ายภาพบริเวณต้นเทียนเฉลิมำระเกียรติทุ่งศรีเมือง

bike-for-dad-ปั่นเพื่อพ่อ-04.jpg

จากนั้น ขบวนจักรยานปั่นต่อไปตามถนนชยางกูร ถึงสี่แยกทางไปสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี แล้วเลี้ยวซ้ายสู่ถนนอุปลีสาน และเลี้ยวขวาผ่านโรงเรียนนารีนุกูล วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี หอนาฬิกา เข้าสู่ถนนแจ้งสนิท ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ สี่แยกดงอู่ผึ้ง และกลับสู่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

bike-for-dad-ปั่นเพื่อพ่อ-05.jpg

สำหรับในการซ้อมใหญ่ ขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในวันนี้ เพื่อเป็นการซักซ้อมความพร้อมทั้งด้านการจราจร การบริการตามจุดแวะพัก ที่บริเวณหน้าสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี บริเวณทุ่งศรีเมือง และตามจุดให้บริการน้ำดื่มต่างๆ ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมที่บริเวณทุ่งศรีเมือง รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการดำเนินกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 พร้อมกันทั่วประเทศ และในการซ้อม “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดให้มีบริการสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมทั้งการซ่อมรถจักรยาน การให้บริการด้านการพยาบาล ตลอดทั้งการอำนวยความสะดวกต่างๆ

bike-for-dad-ปั่นเพื่อพ่อ-06.jpg