guideubon

 

อุบลฯ เตรียมซ้อมใหญ่กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD 4 ธ.ค.58

ปั่นเพื่อพ่อ-BIKEforDAD-อุบล-01.jpg

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับสิ่งของพระราชทาน ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD จังหวัดอุบลราชธานี ได้ที่http://www.guideubon.com/download/BIKEFORDADUBON.pdf

และกำหนดรับสิ่งของพระราชทาน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. เริ่มพิธีรับสิ่งของพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เวลา 10.00-16.30 น. (แต่งกายชุดสุภาพ)

ผู้ที่ไม่สามารถมารับสิ่งของพระราชทานตามวันที่กำหนดได้ สามารถรับได้ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad “ ในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 โดยได้จัดให้มีการซ้อมปั่นไปเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดซ้อมใหญ่ กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad “ อีกครั้งในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 นี้ ตามเส้นทางที่กำหนด ดังนี้

bike-for-dad-ปั่นเพื่อพ่อ-03.jpg

เวลา 14.00 น. - มวลชนจักรยานพร้อมกัน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 15.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธาน เดินทางมาถึงสนามหน้าศาลากลางจังหวัด

- ประธานปั่นจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกจากสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ตามเส้นทางที่กำหนด

bike-for-dad-ปั่นเพื่อพ่อ-04.jpg

ทั้งนี้ งานจราจร สภ.เมืองอุบลราชธานีจะปิดการจราจร (ชั่วคราว) 1 ช่องทาง โดยเริ่มตั้งแต่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท-เลี้ยวขวาถนนเลี่ยงเมือง (231) –เลี้ยวซ้ายแยกคำน้ำแซบ ถนน 226 –ผ่านสถานีรถไฟอุบลฯ –เลี้ยวซ้ายถนน 24 –ข้ามสะพานเสรีประชาธิปไตย –ถนนอุปราช-ถนนชยางกูร-เลี้ยวซ้ายแยกกองบิน 21 (ถนนอุปลีสาน)-เลี้ยวขวาแยกชลประทานที่ 7 –ผ่านแยกหอนาฬิกา-ถนนแจ้งสนิท สิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี - ขบวนจักรยานถึงจุดบริการน้ำหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี

bike-for-dad-ปั่นเพื่อพ่อ-05.jpg

เวลา 16.00 น. - ขบวนจักรยานถึงจุดแวะพักและจุดให้บริการน้ำดื่ม ณ บริเวณทุ่งศรี

เวลา 16.30 น. - ประธานในพิธีปั่นจักรยานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกจากจุดแวะพักกลับศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ผ่านจุดให้น้ำดื่มระหว่างทาง

เวลา 17.30 น. – ขบวนจักรยานกลับถึงศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

เวลา 18.00 น. - ขบวนจักรยานปรับแต่งรูปขบวน พร้อมบันทึกภาพหมู่ที่หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

19.00 น. เสร็จพิธี

bike-for-dad-ปั่นเพื่อพ่อ-06.jpg

จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอเชิญชวน ข้าราชการพ่อค้า ประชาชน ร่วมซ้อมใหญ่กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 นี้