guideubon

 

อุบลฯ ทส. (Big cleaning) รพ.สต.หลังน้ำลด

Big-cleaning-รพสต-01.jpg

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทย ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยการและประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุบลราชธานี นำโดย นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำอุปกรณ์ทำความสะอาด ลงพื้นที่ Big cleaning ทำความสะอาด ส่วนต่างๆ ในพื้นที่

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการและประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแห่งนี้ เกิดจากการรวมใจเป็นหนึ่งของ 8 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี / สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 / สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 / สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 / สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 / สวนสัตว์อุบลราชธานี และ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี ซึ่งการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม นับเป็นภาระกิจที่สำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข คอยอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชน ไม่ทอดทิ้งกันในยามที่ทุกข์ยาก

Big-cleaning-รพสต-02.jpg

Big-cleaning-รพสต-03.jpg

Big-cleaning-รพสต-04.jpg

Big-cleaning-รพสต-05.jpg

Big-cleaning-รพสต-06.jpg

Big-cleaning-รพสต-07.jpg