guideubon

 

สสจ.อุบลฯ Big Cleaning Week รวมพลังจิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส

โคโรน่าไวรัส-สสจ-อุบล-01.jpg

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Big Cleaning Week รวมพลังจิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้บริหาร จิตอาสาและเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมทำความสะอาดสถานที่ทำงาน เพื่อตัดวงจรแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

โคโรน่าไวรัส-สสจ-อุบล-02.jpg

นายแพทย์สุวิทย์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีมาตรการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เฝ้าระวัง คัดกรองและป้องกันควบคุมโรค โดยมีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ได้เฝ้าระวังตนเอง เพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 รวมถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมให้สะอาด โดยการรณรงค์ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะ ของหน่วยงานรัฐและเอกชน

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Week รวมพลังจิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สร้างความรอบรู้และปรับพฤติกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคล “ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ” สวมหน้ากากอนามัย ออกกำลังกายเป็นประจำ รักษาความสะอาดบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะตามจุดเสี่ยงต่างๆ ที่ต้องใช้ร่วมกัน เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ลิฟท์ ห้องน้ำ ห้องทำงาน ร่วมกันในกลุ่มงานและเขตพื้นที่รับผิดชอบ ให้สิ่งแวดล้อมสะอาด เป็นตัวอย่างให้แก่หน่วยงานอื่นๆในจังหวัด

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การกล่าวคำปฏิญาณตนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ, การออกกำลังกายด้วยท่าจิตอาสาพระราชทาน

โคโรน่าไวรัส-สสจ-อุบล-03.jpg

จากนั้นได้มีการทบทวนมาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 อาทิ การล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน การสวมหน้ากากอนามัย การรับประทานการอาหารที่สุกใหม่และใช้ช้อนกลางและกิจกรรมการทำความสะอาดสถานที่ทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นการป้องกันโรคฯดังกล่าว ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี


พรสิริ มณฑา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ข่าว/ส่งข่าว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

โคโรน่าไวรัส-สสจ-อุบล-04.jpg

โคโรน่าไวรัส-สสจ-อุบล-05.jpg

โคโรน่าไวรัส-สสจ-อุบล-06.jpg

โคโรน่าไวรัส-สสจ-อุบล-07.jpg

โคโรน่าไวรัส-สสจ-อุบล-08.jpg