guideubon

 

อุบลฯ ผนึกกำลังทุกภาคส่วน จัด Big Cleaning Day ต้อนรับแห่เทียน

อุบล-เมืองสะอาด-big-cleaning-day-01.jpg

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พร้อมกับนำหัวหน้าส่วนราชการ กล่าวถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และโอกาสมหามงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา และได้ทำพิธีเปิดโครงการ อุบลเมืองสะอาด Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 โดยมี พลตรีอชิร์ฉัตร โรจนภิรมย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น นำพลังประชารัฐ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมทำกิจกรรมในการทำความสะอาดเป็นจำนวนมาก

อุบล-เมืองสะอาด-big-cleaning-day-02.jpg

สำหรับโครงการอุบลเมืองสะอาด Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 มีกิจกรรมหลัก คือการทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางการคมนาคม และปรับปรุงภูมิทัศน์ในภาพรวมของจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากปี 2559 จังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศให้เป็นปีส่งเสริมการท่องเที่ยว ในแคมเปญ Lady Destination @Ubon เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะมาเดินทางมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา งานประเพณีอันยิ่งใหญ่และสวยงามของจังหวัดอุบลราชธานี

อุบล-เมืองสะอาด-big-cleaning-day-03.jpg

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ พลังประชารัฐจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมใจกันทำความสะอาดในพื้นที่วัดพระธาตุหนองบัว และสวนสาธารณะหนองบัว ใจกลางเมืองอุบลราชธานี

ข่าวโดย ปฏิพัทธ์ เข็มทิศ/NBT อุบลราชธานี

อุบล-เมืองสะอาด-big-cleaning-day-04.jpg