guideubon

 

พาณิชย์จังหวัด จัดงาน Best Products Connect Expo UBON 2018

best-porducts-ubon-01.jpg

วันที่ 27 เมษายน 2561 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพิชัย เมืองมัจฉา พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี และนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าว การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้ชื่องาน "Best Products Connect Expo Ubon 2018" ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี 

best-porducts-ubon-02.jpg

วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SMEs ของกลุ่มจังหวัด เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดอุบลราชธานี และสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัด และผู้ประกอบการจากแขวงจำปาสัก แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้มีโอกาสพบปะเจรจาการค้าและเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจร่วมกัน

best-porducts-ubon-03.jpg

งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน "Best Products Connect Expo Ubon 2018" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2561 บริเวณศาลากลาง จ.อุบลราชธานี (หลังเก่า) จัดในเต็นท์โดมปรับอากาศขนาดใหญ่ ในช่วงเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 21.00 น

ภายในงานมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า SMEs สินค้า GI Bizclub สินค้าเกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชน สินค้าโอทอป อาหารเด่นจังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัด ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงดนตรีลูกทุ่ง สตริง และอื่นๆอีกมากมาย และในช่วงเวลา 18.00 - 19.00 น. ของแต่ละวัน พบกับศิลปินชื่อดัง

1 พ.ค. 61 ชมศิลปิน ปู แบล็คเฮด
2 พ.ค. 61 ชมศิลปิน ต่าย อรทัย
3 พ.ค. 61 ชมศิลปิน ก้อง ห้วยไร่
4 พ.ค. 61 ชมศิลปิน ลำเพลิน วงศกร+เต๊ะ ตระกูลตอ
5 พ.ค. 61 ชมศิลปิน มนต์แคน แก่นคูน
6 พ.ค. 61 ชมศิลปิน จินตหรา พูนลาภ
7 พ.ค. 61 ชมศิลปิน ไมค์ ภิรมย์พร