guideubon

 

เปิดสถิติจำนวนผู้สมัคร โครงการห้องเรียนพิเศษ ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช อุบลฯ

ห้องเรียนพิเศษ-เบ็ญจะมะ-อุบล-02.jpg

โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 23-27 ก.พ.62

โครงการพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

มาดูสถิติจำนวนผู้สมัครกันครับ

ห้องเรียนพิเศษ-เบ็ญจะมะ-อุบล-27.jpg

 

copyright 2005 www.GuideUbon.com สำนักงานไกด์อุบลดอทคอม เลขที่ 89/1 ถนนพโลรังฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ติดต่อไกด์อุบล : webmaster@guideubon.com | msn : guide_ubon@hotmail.com | Tel : 080-4850511