guideubon

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 YSP ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

โครงการวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (YSP)

เบ็ญจะมะ-อุบล-ม1-YSP-01.jpg

เบ็ญจะมะ-อุบล-ม1-YSP-02.jpg