guideubon

 

ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 AP ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (AP)

 เบ็ญจะมะ-อุบล-ม1-AP-01.jpg

เบ็ญจะมะ-อุบล-ม1-AP-02.jpg

เบ็ญจะมะ-อุบล-ม1-AP-03.jpg

เบ็ญจะมะ-อุบล-ม1-AP-04.jpg